Skip to content

Avida

Bättre kontroll och översikt på den dagliga verksamheten

Om kunden

Avida är ett kreditmarknadsbolag som sedan starten 1983 erbjuder finansiella lösningar och tjänster för privatpersoner och företag i Sverige, Norge och Finland. De är idag cirka 100 anställda, med huvudkontor i Stockholm samt filialer i Oslo och Helsingfors.

Billde av to menn som står foran en stort lerret

twodays uppdrag

När vi kom till Avida hämtade de aggregerade data från olika system som de sedan bearbetade i olika Excel sheets. Det var tidigare tidskrävande att få ut statiska rapporter som justerades i Excel och gav inte samma detaljerade nivå av insikt i deras data. Dessutom började man i samband med detta även ta ett grepp om hur nyckeltal ska definieras på ett enhetligt sätt genom hela organisationen. 

Vår BI-konsult som jobbade med Avida projektet berättar:
“Det vi har gjort för Avida är att skapa applikationer för olika affärsområden som har möjliggjort analys och rapportering direkt i ett gemensamt gränssnitt. De kan snabbt få en överblick över hur de presterar från ett helikopterperspektiv och sedan dyka ned i datan för att se på lägsta nivå vad det är som orsakar abnormiteter. Något som jag upplever Avida likt andra bolag uppskattar med Qlik Sense som verktyg är att man snabbt kan realisera en analysmöjlighet genom att bygga logik direkt i verktyget. Med andra ord kortas ledtiden något avsevärt från hypotes till insikt.”

Verksamhetsinsikter och säljstyrning

Hur kom det sig att ni valde twoday som leverantör?

Vi hade tidigare positiva erfarenheter av samarbete med twoday, så när vi skulle välja partner och rapporteringsverktyg var dom ett självklart val. Något som vi värdesätter är kundfokuset och kunskapen om vår verksamhet som Visma bWise har. Vår kontaktperson Kevin kan vår business och är samtidigt driven och serviceminded. Vi kan alltid få tag på honom och han är super-lösningsorienterad.


Vilka verktyg använder ni och för vilka funktioner?

Vi använder Qlik för daglig uppföljning av affärsverksamheten, både avseende volym och intäkter. Det är enkelt att använda, möjliggör tidsbesparing och ger oss en effektivare monitorering.

Vilken skillnad har ni märkt av i ert företag efter samarbetet med twoday?

Vi har nu total kontroll på den dagliga verksamheten samt att vi enkelt ser hur våra kunder beter sig, om vi missar affärer eller inte. Säljarna kan direkt vid avvikelse kontakta kunden för uppföljning.  

Vi har ett mer enhetligt synsätt på rapportering och vi kan nu enklare producera och uppdatera våra forecasts både på kort- och lång sikt.

Mattias Hasselsjö, Business controller, Avida

Kontakta oss

Har du några frågor gällande twoday eller våra tjänster, är du välkommen att ta kontakt med oss! Fyll in din information i formuläret så återkopplar vi till dig så fort vi kan.