Skip to content

5 tips för en framgångsrik implementering av AI 

Implementeringen av AI är en process som kräver både noggrannhet och tålamod. I denna artikel ger vi dig 5 tips för en framgångsrik implementering.
Mar 26, 2024 3:12:34 PM Josefin Holmberg

Många gånger har människor en föreställning om att AI är en enkel lösning där man bara trycker på en knapp och låter tekniken göra jobbet. Men sanningen är att implementeringen av en AI-lösning är en process som kräver både noggrannhet och tålamod, men det är inte komplext. Genom att använda sig av välstrukturerade processer som kontinuerligt övervakas, utvärderas och finjusteras över tid, öppnas möjligheter till fantastiska resultat och effektivisering av arbetsprocesser.

5 tips för en framgångsrik implementering av AI

 1. Det är en lärande process 
  Implementering av AI är en dynamisk process som ständigt utvecklas och kräver kontinuerlig finjustering och anpassning. Förvänta dig att behöva göra förbättringar och justeringar längs vägen. 
 2. AI är inte hugget i sten – ni formar processen
  AI-lösningar är inte statiska. De formas och utvecklas över tid baserat på erfarenhet, feedback och insikter som samlas in under implementeringsfasen. Var beredd på att anpassa och forma processen efter behov.
 3. Iterativ process 
  Genomför implementeringen som en iterativ process där nya versioner och förbättringar kontinuerligt utvecklas och implementeras baserat på feedback och resultat från tidigare iterationer. 
 4. Prova er fram i testmiljön
  Skapa en testmiljö där ni kan experimentera med olika tillvägagångssätt, testa nya idéer och utvärdera prestandan innan ni implementerar lösningen i produktion. 
 5. Utse en super user 
  En super user fungerar som en intern expert och resurs för att stötta användare, svara på frågor och ge vägledning för att maximera nyttan av AI-implementeringen. 

Börja med etablerade och väldokumenterade processer  

Anders Sjölander arbetar som säljchef på twoday och har själv sett hur AI har underlättat arbetet i flera organisationer. Han understryker vikten av att inte börja med allt för komplexa processer när man implementerar AI. Istället rekommenderar han att man börjar med väldokumenterade processer, där man redan känner sig trygg och förstår hur de fungerar. 
Anders-sjölander

“När det kommer till att välja processer, rekommenderar jag att börja med etablerade och väldokumenterade processer, såsom HR, kundservice och specialistroller. Dessa områden har redan definierade rutiner och kan dra nytta av AI för att effektivisera och förbättra arbetet. 

Inom HR kan exempelvis en AI-lösning användas för att hantera personalhandboken och svara på vanliga frågor från kollegor. Inom kundservice kan AI underlätta hanteringen av vanliga frågor genom att snabbt och effektivt leverera svar till kunderna. Slutligen kan specialistroller inom exempelvis myndigheter, dra nytta av AI för att navigera genom komplexa riktlinjer och lagar.” 

Genom att se AI som ett komplement som skapar värde, inte som en ersättningsfunktion, kan man frigöra tid från manuella och repetitiva uppgifter för att fokusera på mer värdeskapande arbete.  

“I vår egenutvecklade AI-lösning twoday AI Agent kan användare ladda upp information i olika typer av format såsom pdf-filer, word-filer eller URLer, och snabbt få svar på sina frågor utan att behöva leta igenom dessa dokument manuellt. Med ett av marknadens mest användarvänliga gränssnitt blir AI Agent ett extremt enkelt verktyg, som skapar värde och effektivitet i arbetsflödet för flera olika typer av roller.” 

Var med när världen förändras och revolutionera ditt sätt att arbeta på med twoday AI Agent   

twoday AI Agent gör din företagsinformation tillgänglig på ett ögonblick och underlättar arbetsbördan i många olika roller. Genom att automatisera manuella uppgifter och effektivisera processer frigör twoday AI Agent resurser och värdefull tid, något som underlättar för både medarbetare och arbetsgivare.

twoday AI Agent kan kopplas till vilken befintlig kanal som helst och är i full överensstämmelse med GDPR och andra dataskyddsbestämmelser. Dessutom möjliggör den för en överlägsen kundservice genom att tillhandahålla snabba och exakta svar på kundfrågor. Gränssnittet möjliggör sammankoppling av olika system, vilket gör det enkelt att integrera i din nuvarande infrastruktur.

Med enkel implementering och anpassningsbara funktioner är twoday AI Agent en kostnadseffektiv lösning som kan hjälpa ditt företag att förbli konkurrenskraftig, utan stora och dyra utvecklingsprojekt.

 
 • Hitta specifik information snabbt från stora mängder data. 
 • Automatisera rutinuppgifter och effektivisera processer.
 • Hjälp specialister att ta sig an komplexa uppgifter.
 • Ge snabb och överlägsen kundservice i alla befintliga kanaler. 
 • Utbilda nya medarbetare och tillhandahålla riktlinjer och instruktioner.
 • Skapa textinnehåll baserat på företagets material.
 • Översätt information från ett språk till ett annat.   

Läs mer om twoday AI Agent här.

picture of surprised man

Relaterade artiklar