Skip to content

IT-strategi

Saknar er it-organisation en tydlig riktning? 

I takt med en ökad tillväxt kan IT lätt bli ett område som är spretigt och vildvuxet. Många verksamheter står idag med en uppsjö av it-initiativ, men saknar en tydlig strategi och målbild.

En it-strategi kan vara mycket omfattande. Många har redan en etablerad it-strategi, men den stöder inte alltid organisationen i större it-relaterade beslut. Det är också vanligt att det är oklart om it-strategin ligger i linje med verksamhetsstrategin. 

En ändamålsenlig it-strategi hjälper er att: 

 • Optimalt nyttja tillgångar och resurser 
 • Säkerställa en god it-säkerhet 
 • Förbättra er position på marknaden 
iStock-1143468136
twoday

Områden att beakta

Nedan listar vi fyra viktiga områden att se över för att skapa rätt förutsättningar för er organisation, oavsett om ni arbetar inom privat eller offentlig sektor: 

iStock-1289411982

Digitaliserade processer och teknisk miljö

Digitalisering hjälper organisationer att utveckla och effektivisera sin verksamhet, för att bli mer konkurrenskraftiga på marknaden. Har ni en tydlig bild av hur ni kan digitaliera er verksamhet? I vilka processer kan ni bli mer digitala?    

Genom att investera i rätt tekniska lösningar för just er verksamhet kan ni öka effektiviteten, optimera processer, förbättra kundupplevelsen och skapa möjligheter för innovation, vilket i sin tur positionerar er som ledande aktörer i er bransch. 

 • Digitalisering av processer
 • Säkerställa rätt plattformar och teknisk miljö
 • Implementering av AI-funktionalitet  

Hantering av data

En effektiv hantering av data ökar er förmåga att fatta informerade beslut, identifiera affärsmöjligheter och möta de snabbrörliga kraven i dagens digitala miljö.

Genom att implementera en datastrategi som är anpassad till era specifika behov och affärsprocesser, kan ni optimera era datahanteringsmetoder och skapa ett datadrivet ekosystem som främjar innovation och affärstillväxt. Inom vilka områden behöver ni bättre kontroll på er data för att säkerställa rätt affärsbeslut och/eller bli mer relevanta för externa aktörer?

 • Strategisk användning av er data för att stärka effektivitet och konkurrenskraft  
 • Skapa bättre framtidsförutsättningar genom datainsamling
 • Implementering av dataplattform, oberoende mot era befintliga it-system
iStock-943065362
iStock-913017342

IT-säkerhet

En robust it-säkerhet baserad på verksamhetens risker är nödvändig för att säkerställa skyddet av er digitala miljö.

Genom att anpassa er it-säkerhetsstrategi för er verksamhets potentiella risker kan ni minimera sårbarheter och säkerställa förtroendet från både kunder och intressenter. Är er it-säkerhet tillräcklickligt god utifrån era risker och vilka är prioriteringarna framåt?   

 • it-säkerhet ska vara högt prioriterat och centralt förankrat i verksamheten
 • Analysera er it-miljö utifrån ett governance- samt tekniskt perspektiv
 • Agera utifrån resultaten och säkra er verksamhet 

Kompetens och resurser

En omfattande it-strategi är nödvändigtvis inte en bra it-strategi. Utifrån era förutsättningar analyserar vi er nuvarande situation, övergripande mål och processer för att ta fram en ändamålsenlig it-strategi som främjar övergripande verksamhetsmål och vision. Den säkerställer även att företagets it-infrastruktur, processer och tjänster bidrar till effektiva affärsprocesser, främjar innovation, möjliggör snabb anpassning till förändrade marknadsförhållanden samt upprätthåller robusta säkerhetsåtgärder för att skydda företagets data och digitala tillgångar.

 • Har ni de resurser som krävs för att upprätthålla och vidareutveckla er it-mognad?
 • Har ni rätt kompetens utifrån nuvarande och framtida behov?
 • Hur väl rustade är ni för att hantera förändrade kompetens och resursbehov framåt?
iStock-522513747

twoday som IT-partner

twoday är ett av Nordens största techföretag, med lång erfarenhet och stark kompetens inom utveckling av it-strategier, automatisering av processer, samt implementering av plattformar och verktyg. Med oss som it-partner får ni tillgång till över 2700 experter inom digital transformation och utveckling.  

Tillsammans kartlägger vi era behov och önskemål samt fastställer vilka områden som bör ses över och förbättras, för att ni enklare ska kunna nå er målsättning och skapa en framtidssäkrad it-strategi. Vi kan även stötta er med: 

 • Förstudie och GAP-analys av er data 
 • Rådgivning kring teknikval inom it-infrastruktur och funktionalitet 
 • Rådgivning inom säkerhetsrelaterade frågor 
 • AI-införande för automatisering av era processer 
 • Nyttja digitala samarbetsverktyg på bästa sätt för att säkerställa bättre effektivitet och internkommunikation   
 • Uppfylla kritiska kompetensbrister med erfarna konsulter 

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation om möjligheterna för er verksamhet. 

800x800-9890

EU-NIS2-6

 

Förbered din verksamhet inför NIS2-direktivet

NIS2-direktivet som träder i kraft den 19 oktober 2024 innebär utökade krav på informationssäkerhet inom EU med mål att stärka skyddet för samhällsviktiga tjänster.

NIS2 omfattar alla organisationer som är involverade i samhällsviktiga tjänster, oavsett om de är offentliga eller privata. 

Behöver ni följa NIS2-direktivet? Läs mer om hur du bäst förbereder din verksamhet inför det nya EU-direktivet här.

Kontakta oss

Kontakta oss med era behov så återkopplar vi till dig så fort vi kan.