Skip to content

twoday AI-agent

Fragmenterad och opålitlig information är den största mardrömmen för organisationer och anställda. Det orsakar ineffektivitet och leder till en dålig kundupplevelse. Medarbetarnas tid går till spillo, till exempel på att söka information och kunderna får vänta på svar.

twoday AI Agent revolutionerar användningen av information med hjälp av artificiell intelligens. Den gör all ditt företags information tillgänglig på ett ögonblick och hjälper till att automatisera gamla och tunga processer. Med den sparar du tid, pengar och en enorm mängd manuellt arbete, samt erbjuder dina kunder en överlägsen service.

 • I bakgrunden finns den revolutionerande språkmodellen från ChatGPT, men alltid i en säker version som erbjuder korrekt och tillförlitlig information och är anpassad för ditt företag.
 • twoday AI Agent kan säkert lära ut information i alla användningskrav från företagets egna databaser eller från någon annan källa. Tjänsten är i full överensstämmelse med GDPR och andra dataskyddsbestämmelser.
 • twoday AI Agent kan kopplas till vilken befintlig kanal som helst och har flera olika möjligheter för användning, såsom att automatisera kundtjänst, stödja expertroller, HR- och ekonomiprocesser eller till och med sammanställa instruktioner för företagets personal.
 • Det är lätt för twodays AI Agent att lära sig all nödvändig information om ditt företag, oavsett källa, och den kan bearbeta den snabbt och utan begränsningar.

Och det bästa: tjänsten har en färdig driftmiljö, vilket innebär att ert företag kan börja använda den direkt – utan projekt som varar i månader eller år.

ai-agent robot

Vad kan tjänsten användas till?

twoday AI-agent kan användas för alla aktiviteter i ditt företag där information behövs snabbt. Det sparar du tid, arbete och pengar samt erbjuder dina kunder bättre service och en överlägsen användarupplevelse.

Kundresan

twoday AI Agent kan kopplas till system vid alla olika punkter i kundresan, vilket förbättrar upplevelsen med smidigare och snabbare kundservice. Tjänsten är skräddarsydd efter företagets behov, så den svarar på det sättet ni vill, dygnet runt.

Redigering av data

Med twoday AI Agent kan du lära flera agenter för många olika ändamål, till exempel att redigera data eller göra textöversättningar. AI Agent kan använda företagsinformation som den lär ut, även i översättningar.

Stöd för specialistroller

Tjänsten kan även stödja tidskrävande uppgifter som många specialistroller har. Den kan blixtsnabbt söka igenom en stor mängd data, så specialisten kan ägna tid åt uppgifter som är mer utmanande och ämnad för rollen.

Ekonomiadministration

twoday AI Agent kan användas för att automatisera det mesta av arbetet relaterat till fakturering, bokföring, avstämningar, skuldinsamling etc. Automatisk hantering av skattekort är redan en färdig funktion i tjänsten.

Kundtjänst

twoday AI Agent ersätter dyra och tidskrävande chatbot-projekt. Tjänsten kan enkelt svara på frågor eller förfrågningar med hjälp av företagets egen data. På så sätt kan chatboten känna till allt om företaget och hjälpa kunder. Dessutom kan stilen och tonen i kommunikationen justeras så den passar företagets varumärke.

Informationsdelning

Med hjälp av tjänsten kan du enkelt svara på de vanligaste frågorna från kunder eller medarbetare. När AI-agenten har fått lära sig den information företaget vill ha kan den snabbt svara på frågor och kunden eller personalen behöver inte söka information på olika ställen.

Flerspråkig tjänst

Tjänsten kan hjälpa och behandla förfrågningar, e-postmeddelanden eller annan information på valfritt språk. Den kan också översätta saker som lärs ut på ett språk till andra språk. AI Agenten kan användas till exempel som tolkhjälp för en invandrare. Jämfört med en vanlig tolk berättar AI Agenten saker på ett berikat sätt utöver att bara översätta.

Skapande av innehåll

Med hjälp av AI Agent kan även innehållsskrivande utifrån företagets egna material bli förverkligat. Det kan till exempel användas för att stödja skrivandet av produktbeskrivningar, inbjudningar, artiklar och nyhetsbrev. Det kan hjälpa till att spara tid och ansträngning när du skapar stora mängder innehåll.

Guider och utbildning

AI Agenten kan läras olika instruktioner, så att den snabbt kan svara på hur den ska agera när den tillfrågas. Den kan till exempel snabbt svara på frågor från nyanställda och vara ett behjälpligt stöd i onboardingsprocesser.

twoday AI Agent underlättar arbete och informationsbehandling i många olika roller

 
AI-agent-Financial department

Ekonomi

 • Spara både tid och pengar och öka effektiviteten i ditt företag genom att automatisera manuella processer, som fakturering, bokföring och uppskjutande av förfallodatum.
 • Ta bättre beslut och optimera din verksamhet genom att använda realtidsdata.
ai-agent-decision makers

Beslutsfattare

 • Attrahera kunder genom att effektivisera processer och erbjuda bättre tjänster.
 • Förbättra ditt företags lönsamhet genom att minska kostnader och öka vinster med hjälp av automatiserade processer och mer effektiva affärsmetoder.
 • Gör anställdas arbetsuppgifter mer givande och motiverande genom att befria dem från onödig manuell arbetskraft och låta dem arbeta med mer meningsfulla och utmanande uppgifter.
 • Hitta nya affärsmöjligheter med nya arbetssätt.
ai-agent hr

HR

 • Minska mängden manuellt arbete och fel genom att automatisera och effektivisera processer.
 • Se till att medarbetare enkelt kan hitta och använda den information de behöver (som riktlinjer, anställningsvillkor, information om ledighet, intranät).
 • Minska stress, arbetsbelastning och hjälp din personal att utföra sina uppgifter mer effektivt och enklare med hjälp av automatiserade processer.
ai-agent customer

Kunder

 • Snabbare och enklare kommunikation dygnet runt, året om.
 • Korrekta och precisa svar på frågor, utan några fördröjningar.
ai-agent customer service

Kundservice

 • Ger snabb och överlägsen kundservice i alla befintliga kanaler och mötespunkter.
 • Tillhandahåller korrekt information varje gång och säkerställer på så sätt kundnöjdhet.
 • Personlig service och förbättrad kundupplevelse.
 • Minskar mängden manuellt arbete och kostnader med hjälp av automation och enkel implementering.
ai-agent specialists

Specialister och kontorsanställda

 • Hitta rätt information från stora datamassor på nolltid, oavsett om du letar efter installationsinstruktioner, företagsekonomisk data eller kundärendehantering.
 • Fatta bättre beslut och optimera företagsåtgärder genom att låta AI Agent behandla stora datamassor åt dig.
 • Håll dig uppdaterad om förändringar och uppdateringar med hjälp av realtidsdata.
 • Arbeta i en säker miljö.

Varför är twoday AI Agent så överlägsen?

Mer personliga interaktioner

twoday AI Agent använder befintlig kunddata och observationer för att skapa mer målinriktad kommunikation (till exempel riktade produkt- och tjänsterekommendationer). En kundservice som är förstärkt med AI säkerställer en smidig och personlig kundupplevelse. Kundservice kan därmed bli mer personlig och erbjuda hjälp som är anpassat till behoven. Därmed skapas en mer långsiktig kundrelation eftersom den tar hänsyn till kundens behov.

Anpassningsbar efter ditt företags behov

Tack vare gränssnittet för administrations- och inlärning är det enkelt att träna tjänstens agenter med önskad data. Som exempel kan man ge AI Agent en webbadress (URL) och den kommer sedan att lära sig allt innehåll. Gränssnittet kan användas för att träna och kontrollera agenter som skapats för olika ändamål och deras åtkomstnivåer. Andra agenter kan användas av organisationens juridiska och HR-avdelningar, där personalen kan få tillgång till företagets specifika riktlinjer och instruktioner, medan andra agenter kan hjälpa personal eller kunder med information som är tillgänglig för alla.

Lätt att integrera i befintliga system

Tjänsten är lätt att integrera i befintliga system och erbjuder en flexibel och skalbar lösning som passar ditt företags behov. Den har gränssnitt som möjliggör anslutning av olika system (till exempel kundtjänst, ärendehantering, ticketsystem, helpdesk och CRM/ERP-system).

Ökar produktivitet

AI-agenten ökar produktiviteten i olika organisationer ännu mer än vad datorer gjorde när de kom. Ökningen av produktivitet beror på automatiseringen av rutinuppgifter och frigör specialister för att arbeta med mer kreativa och utmanande uppgifter.

Effektiv kontroll och användning av data

twoday AI Agent kan användas för att hämta önskad information från stora datamängder.

Förenar upplevelsen över alla kanaler

Med hjälp av denna tjänst är det möjligt att uppnå en mer synkroniserad användarupplevelsen över olika kanaler, oavsett om det är sociala medier, chatt, e-post eller någon annan kanal som kunderna använder.

Snabb implementering

Tjänsten levereras med en miljö som är redo att användas och det är enkelt att omedelbart sätta den i drift utan stora och kostsamma utvecklingsprojekt. Du kan se fördelarna från första dagen.

Tydliga fördelar

Tjänsten inkluderar en rapporteringsfunktion som gör att t ex ledningen kan granska rapporter om de fördelar som uppnås genom att använda tjänsten.

Rätt information till alla behov

AI-agenten har en obegränsad inbyggd databas som förstår användarens frågor och hämtar relevant information. Den kan besvara alla frågor, från ämnen relaterade till löner till företagsstrategier, tack vare sina inlärningsförmågor. Nya agenter kan skapas och information kan begränsas till specifika användargrupper, som företagsledningen för konfidentiella data. Agentens roll och svarskreativitet kan också anpassas för att möta specifika behov.

Säkerhet

twoday AI Agent kan säkert tränas för att lära sig vilken information som helst för vilket ändamål som helst, antingen från företagets egna databaser eller från andra källor. Användningen av tjänsten är helt i enlighet med GDPR och andra dataskyddsföreskrifter.

twoday AI Agent har större effekt på sättet att arbeta, än när datorer kom

I allmänhet ägnas en betydligt stor del av personalens arbetstid åt att söka och organisera information. Det kan innebära uppgifter som att formulera korrekta svar på ett sätt som överensstämmer med företagets preferenser.

twoday AI Agent är en unik tillämpning av artificiell intelligens som förbättrar organisationers sökning efter information, databehandling och automatiserar kundservice.

twoday AI Agent är företagets alldeles egna superintelligens som samlar ihop spridd information. Den samlar ihop den nödvändiga informationen på nolltid och kan presentera den i en format som företaget föredrar.

twoday AI Agent kan användas för att hämta information från stora mängder data. Applikationen kan enkelt tränas för att lära sig vilken information som helst för vilket ändamål som helst, antingen från företagets egna databaser eller från andra källor. Detta möjliggör snabbare och mer korrekt informationshämtning och förbättrar kundservicen.

AI Agenten kan till exempel skapa text som en advokat behöver vid en viss tidpunkt och för rätt ändamål. Den kan också skapa information som HR behöver, manualer för programvaror, produktmanualer, manualer för redovisningssystem, FAQ-sidor osv. När den har tränats är den kapabel att producera all information som företaget eller dess anställda behöver och förstår de ställda frågorna korrekt.

twoday AI Agent bygger på den revolutionerande ChatGPT, men till skillnad från ChatGPT är twoday AI Agent utformad för att vara helt säker och följa GDPR och andra dataskyddsförordningar.

Prissättning

Smart 30-program

Med hjälp av Smart 30-programmet får organisationer snabbt tillgång till alla fördelarna med twoday AI Agent med hjälp våra experter. Genom detta program kommer organisationer att lära sig att använda AI-agenten och träna de första agenterna, samtidigt som den tekniska miljön implementeras. Efter det kan organisationer själva träna nya agenter och hantera tjänsten.

Implementering av tjänsten 98 000 SEK - inkluderar 3 workshops för att definiera de första agenterna och användningsområden

Kontinuerlig användning 10 000 SEK/månad - inkluderar 1000 meddelandetrådar*.

 

* För större antal meddelandetrådar, be om ett separat erbjudande

Kontakta oss

Beställ twodays AI Agent eller få mer information

Ta ditt företags databehandling och kundservice till en ny nivå med twoday AI Agent. Du sparar tid, arbete och pengar samt erbjuder dina kunder bättre service och en överlägsen användarupplevelse.

Vi erbjuder en snabb implementering - utan dyra projekt som varar i månader eller år.