Skip to content

Håll dig uppdaterad med våran blogg

Utvecklingen av AI på Sveriges webbplatser 

Årets halvårsrapport från trendundersökningen ”Hur mår Sveriges Webbplatser” visar att det är fortsa...

Drömmen om UX

Möt Unni Özbek, UX-designer och twoday Graduate. Innan sommaren examinerades Unni Özbek till UX-desi...

IT-fraser & ord - stor lista för nybörjare

I dagens teknikdrivna värld är informationsteknik (IT) en viktig del av vårt dagliga liv. Från smart...

Hur kan twoday AI Agent effektivisera ditt företag?

twoday AI agent är en ny innovativ AI-applikation som gör all din företagsinformation tillgänglig på ett ögonblick och hjälper till att automatisera gamla och tunga processer. I bakgrunden finns den revolutionerande språkmodellen från ChatGPT, i en säker version som erbjuder korrekt och tillförlitli...

8 tips vid uppgradering av din webbplats

Webbplatsen är en av de viktigaste kontaktpunkterna mellan ditt företag och era kunder. En välplanerad hemsida kan hjälpa till att både stärka ert varumärke, bidra till ökat kundengagemang samt ökad försäljning. Därför är det avgörande att din webbplats kommunicerar företagets värderingar på ett eff...

En glad kvinna får insikt i realtidsdata

Automatiserad customer onboarding leder till ökat kundförtroende

Automatiserad customer onboarding - ger ökat förtroende och bättre insikt i realtidsdata vilket gör att kundernas förtroende ökar för företagen. Syftet med automatiserad kundonboarding är att göra processen smidigare, snabbare och mer bekväm för både företaget och kunden. Läs hela artikeln här.

Man skriver anteckningar utomhus

Maximera säkerhet och regelefterlevnad med IAM

I dagens digitala landskap är säkerhet och effektivitet en avgörande faktor. Men att se till att företagets digitala resurser hanteras på ett säkert sätt, samtidigt som medarbetarna har smidig åtkomst till de verktyg de behöver för att vara produktiva, kan vara en utmaning. I denna artikel utforskar...

Kvinna står utomhus och håller i surfplatta

Vad är IAM och varför är det viktigt?

Med hjälp av ett IAM-system kan företag kontrollera åtkomst för medarbetare och externa parter på ett säkert sätt. I denna artikel förklarar vi vad IAM är, varför det är viktigt och hur identitets- och åtkomsthantering fungerar.

Kvinna hjälper en äldre dam att söka information på dator

Ett år som twoday graduates

På twoday är vi stolta över att investera i nästa generations talanger. Varje år välkomnar vi ambitiösa nyutexaminerade studenter till våra graduateprogram, där de får möjlighet att utveckla sina färdigheter, få en kickstart i karriären och förbereder dem inför en fortsatt konsultkarriär hos twoday....

Tre personer går utomhus och skrattar

Arbeta effektivt och säkert i projekt med Microsoft Teams

Microsoft Teams är framtagen för samarbete vid hybridarbete, och hjälper dig och ditt team att arbeta effektivare tillsammans - oavsett var ni befinner er. I denna artikel förklarar vi hur du kan dra nytta av Teams som projektplattform för effektivare projektarbete.