Skip to content

Säkerhet

Säkra dina digitala tillgångar med omfattande säkerhetstjänster från twoday, inklusive riskbedömning, penetreringstester och incidenthantering. Våra experter skräddarsyr lösningar efter dina specifika behov och säkerställer robust skydd mot ständigt föränderliga cyberhot.

Security-1-1-A

Hot och Skydd

twoday använder avancerade metoder för hotell och skydd med fokus på förståelse för användar- och systembeteende. Vår strategi säkerställer effektiv respons genom användarträning och strategisk teknikimplementering.

Identitet och autentisering

Få noggrann kontroll över identiteter och administratörsåtkomst med twodays Identitetshantering. Vi hjälper dig att hitta rätt balans mellan säkerhet och bekvämlighet, vilket stärker din organisation mot obehörig åtkomst.

Molnsäkerhet

Säkra din resa till molnet med twodays Molnsäkerhetstjänst. Våra experter, kunniga inom Microsoft-teknologier, säkerställer lufttätt skydd genom att integrera bästa praxis och noggrann planering.

Endpoint Identifiering

Säkerställ en tydlig bild av alla enheter i din infrastruktur med twodays tjänst för Identifiering av Slutpunkt. Våra metoder, som använder Microsoft-teknologier, ger löpande övervakning, dokumentation och justering för en säker och välinformerad infrastruktur.

Säkerhet

Framkommen genom kontinuerlig uppmärksamhet och justeringar fokuserar twodays tjänst för Säkerhetsoperationer på människor och processer. Vi hjälper dig att ställa kritiska säkerhetsfrågor, bedöma tillgängliga resurser och säkerställa en holistisk strategi på alla nivåer i organisationen.

Compliance

twodays Efterlevnadstjänst identifierar tillämpliga standarder och regler och överbryggar klyftan mellan IT och affärsfunktioner. Våra beprövade metoder, baserade på Microsoft-teknologier, inkluderar kartläggning, visualisering, analys, design, rapportering och dokumentation för lufttäthet när det gäller efterlevnad.

Security-1-1-B

Endpoint Identifiering

Identifiera och säkra alla enheter i din infrastruktur med våra kartläggnings-, visualiserings- och rapporteringsmetoder, med användning av Microsoft-teknologier.

Säkerhet

Skifta fokus från teknik till människor och processer. Vår lösning betonar kontinuerlig prioritering, identifiering av svagheter och utredning av problem.

Compliance

Uppfyll intressenternas krav och undvik böter med vår Efterlevnadslösning. Vi hjälper dig att identifiera tillämpliga standarder, utföra riskanalyser och säkerställa efterlevnad genom konfiguration, analys och dokumentation.

Kontakta oss idag för en omfattande bedömning av din förmåga att hantera en potentiell cyberattack.

1024_twoday_avento_tonemolnes_2022_TMO0937_WEB

Utforska relaterade tjänster

Software engineering

Våra erfarna programvaruingenjörer samarbetar med kunder och skapar skräddarsydda lösningar som inte bara uppfyller dina unika behov utan också höjer värdet för ditt företag. Med fokus på modernisering och säkerhet ser vi till att dina lösningar förblir toppmoderna och stöder utvecklande krav.

Utöver våra kärnprodukter erbjuder vi omfattande konsulttjänster för att guida företag att fatta informerade teknikbeslut.

Software-Engineering-16-9-A
twoday

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?