Skip to content

Få tillgång till våra on demand webinar

 

Se även aktivitetskalender >>

Introduktion i Power BI

I det här webinaret får du en introduktion till hur du kan visualisera din data med Power BI.

Talk twoday

I detta webinar berättar Evelina Åblad hur vi på twoday hjälper bolag i energibranschen att ta mer datadrivna beslut.

twoday AI Agent – Din nya intelligenta superkollega

I detta webinar får du en unik inblick i AI-applikationen twoday AI Agent och hur det kan ge dig och ditt företag en kostnadseffektiv snabbstart inom AI. Vi visar exempel på hur AI kan effektivisera arbete och informationshantering i 3 olika roller: HR, kundtjänst och specialistroller.

Modern Work – AI och säkerhet i Microsoft 365

I detta webinar får du en gedigen introduktion till arbetssättet Modern Work samt produktsviten i Microsoft 365.

Energibolag i en digital värld

I detta webinar går vi igenom utmaningar & möjligheter för energibolag, hur man lyckas med integrationer och sin digitaliseringsresa.

Introduktion i Qlik Sense

Detta webinar är en praktisk och uppgiftsbaserad introduktionskurs till Qlik Sense där vi tar upp det mest grundläggande.

ChatGPT x twoday AI Agent

I detta webinar får du ta del av hur twoday AI Agent fungerar, och hur det kan ge dig och ditt företag en kostnadseffektiv snabbstart inom AI.

Bygg ett datalager - flexibelt och sömlöst!

Ett kostnadsfritt on demand webinar om hur du kan automatisera datalager med TimeXtender.

Hur man effektivt hämtar data från olika källor utan att skriva kod

I detta on demand webinar visar vi Qlik Replicate och hur enkelt du kan hämta data i nästan realtid.

Bygg datalager och dashboards - snabbt och enkelt

I det här webinaret får du lära dig hur du bygger datalager med TimeXtender och dashboards i Power Bi, och hur verktygen samarbetar med varandra.