Skip to content

Få tillgång till våra on demand webinar

 

Se även aktivitetskalender >>

Hur man effektivt hämtar data från olika källor utan att skriva kod

I detta on demand webinar visar vi Qlik Replicate och hur enkelt du kan hämta data i nästan realtid.

Data & AI - så maximerar du affärsnyttan 2024

I detta webinar lyfter vi dagens teknikutveckling med AI i fokus. Vilka strategiska tekniker kommer vi att se framåt och vad kommer det att betyda för svenska företag?

Bygg ett datalager - flexibelt och sömlöst!

Ett kostnadsfritt on demand webinar om hur du kan automatisera datalager med TimeXtender.

Energibolag i en digital värld

I detta webinar går vi igenom utmaningar & möjligheter för energibolag, hur man lyckas med integrationer och sin digitaliseringsresa.

twoday AI Agent – Din nya intelligenta superkollega

I detta webinar får du en unik inblick i AI-applikationen twoday AI Agent och hur det kan ge dig och ditt företag en kostnadseffektiv snabbstart inom AI. Vi visar exempel på hur AI kan effektivisera arbete och informationshantering i 3 olika roller: HR, kundtjänst och specialistroller.

Talk twoday

I detta webinar berättar Evelina Åblad hur vi på twoday hjälper bolag i energibranschen att ta mer datadrivna beslut.

Från komplexitet till tydlighet – så formar du en framtidssäkrad IT-strategi

I detta webinar diskuterar vi på vilket sätt en IT-strategi passar in i det moderna affärslandskapet, och hur man bör tänka vid framtagandet för att IT-strategin ska bli en hjälp i vardagen och underlätta vid beslutsfattandet.

Bygg datalager och dashboards - snabbt och enkelt

I det här webinaret får du lära dig hur du bygger datalager med TimeXtender och dashboards i Power Bi, och hur verktygen samarbetar med varandra.

Så här funkar INSIKT Analys

Upptäck möjligheterna med INSIKT Analys.

IpaaS - en end-to-end-lösning för att få kontroll på sin data

I detta webinar får vi lyssna på Per Anders Waaler, Senior Advisor på twoday där han går igenom vad man kan göra med ett integrationsverktyg.