Skip to content

Effektivisera arbetsplatsen med Modern Work

Modern Work med Microsoft 365 är en arbetsplatsstrategi som använder den senaste tekniken för att skapa en smidig, effektiv och säker arbetsmiljö. Med hjälp av verktyg som exempelvis Teams, OneDrive, SharePoint och Viva kan du skapa en modern arbetsplats där dina medarbetare kan samarbeta och kommunicera på ett enkelt, effektivt och säkert sätt, oavsett var de befinner sig eller vilken enhet de använder.

Applikationerna i Microsoft 365 är utformade för att samarbeta och interagera sömlöst med varandra. Genom att applicera fler verktyg i era arbetssätt kan ni också öka produktiviteten i er verksamhet genom förbättrad kommunikation, ökad flexibilitet, enklare projekthantering, ökad säkerheten, automatiserade processer och mer effektiva arbetsflöden. 

Illustration-

Spara tid och förbättra produktiviteten med Microsoft 365

Det finns flertal tidsbesparingar som kan uppnås med hjälp av moderna arbetssätt och Microsoft 365-applikationer. Här är några exempel:

10%

Tidsbesparing

Genom effektivare samarbete och kommunikation inom verksamheten med hjälp av Microsoft Teams.

12.5%

Tidsbesparing

Genom att enklare och mer effektivt hitta dokument och information med hjälp av Microsoft SharePoint.

25%

Förbättrad produktivitet

Genom att automatisera uppgifter och processer med hjälp av Microsoft Teams och Power Automate.

Workshop

twodays Modern Work

En praktiskt inriktad workshop där vi arbetar tillsammans med dig och ditt team för att identifiera de områden där ni kan göra störst skillnad. Vi visar hur ni kan använda de olika verktygen i Microsoft 365 för att förenkla och automatisera uppgifter, minska tidsspill och effektivisera er arbetsdag.

1.

Uppstartsmöte

Tillsammans går vi igenom er nuvarande situation och förutsättningar, samt vilka resultat ni vill uppnå. 

2.

Behovsanalys

Vi analyserar ert behov och presenterar ett lösningsförslag anpassat för er verksamhet.

3.

Workshop

Genomgång av lösningsförslag och arbetssätt, samt konkreta tips och råd för hur ni kan nyttja Modern Work.

4.

Uppföljning

Efter avslutad workshop genomför vi regelbundna uppföljningar för att ni ska få den stöttning som behövs.

5.

Förslag på nästa steg

Vi hjälper er med förslag på nästa steg och eventuell implementering av applikationer och arbetssätt inom Modern Work i er organisation.

Allt fler organisationer inom offentlig sektor inför Microsoft 365

Förutsättningarna för införandet av Microsoft 365 i offentlig sektor har förändrats. I och med denna positiva förändring väljer nu fler inom offentlig sektor också ta del av alla de fördelar som Microsoft plattformen erbjuder, såsom effektiviserat samarbete och ökad produktivitet inom organisationen.

iStock-1340561120

Din helhetsleverantör inom Microsoft 365

Det kan vara en utmaning att ha koll på strukturer, processer, säkerhet och konfigurationer. Med Microsoft 365 som tjänst från twoday kan ni optimera användningen och möjligheterna av plattformen.

  • Kundengagemang och support
    Vi strävar efter att bilda oss en djup förståelse för våra kunders verksamhet och behov, samt lägger stor vikt vid att stötta våra kunders utveckling och nyttjande av Microsofts tjänster för att maximera effektiviteten på bästa sätt.
  • Bred kunskap och expertis
    Vi är en del av twoday Group med över 1000 experter inom Microsoft och har stor erfarenhet av att implementera tekniska lösningar för att säkerställa god säkerhet och intern kontroll. Från att bygga intranät i Sharepoint och kostnadsoptimering av Microsofts molntjänster till införande av Microsoft Dynamics. Med vår breda kompetens inom Microsoft är vi redo att tillmötesgå alla era behov.
  • Helheltsleverantör inom Microsoft
    Med Microsoft som tjänst från twoday kan ni optimera användningen och möjligheterna av Microsoft 365. Vi är en pålitlig partner som hjälper våra kunder att nyttja Microsoft-plattformen till sin fulla potential. Från licenser och optimering av processer till analys, rådgivning och support.

Kontakta oss

Har du några frågor gällande twoday eller våra tjänster, är du välkommen att ta kontakt med oss! Fyll in din information i formuläret så återkopplar vi till dig så fort vi kan.