Skip to content

Talk twoday

Talk twoday är en serie korta webinar, där vi tar upp relevanta och aktuella ämnen inom data & AI och digital transformation.

Webinar

Hur vi hjälper bolag i energibranchen att ta mer datadrivna beslut

I vårt första avsnitt av Talk twoday får vi lyssna på Evelina Åblad, People Lead & Analytics Specialist på twoday samt Matilda Hagström, Client Manger på twoday.

De pratar om nuläget för energibranschen, hur företag och organisationer generellt ska förhålla sig till den digitlaiseringsresa som pågår och vilka utmaningar som energibranchen står inför.

Evelina berättar även hur vi har arbetat med energibolag och hjälpt dem att kunna ta mer datadrivna beslut, vilket stöttar affären. 

Webinar-energibranschen

 

Talk-twoday

Webinar

Från komplexitet till tydlighet – så formar du en framtidssäkrad IT-strategi

Är IT-strategi mossigt eller modernt? I detta avsnitt av Talk twoday diskuterar Magnus Karlsson och Anders Sjölander på vilket sätt en IT-strategi passar in i det moderna affärslandskapet, och hur man bör tänka vid framtagandet för att IT-strategin ska bli en hjälp i vardagen och underlätta vid beslutsfattandet. Vi belyser:

  • Vad en IT-strategi innebär och de vanligaste fallgroparna att undvika.
  • IT-strategins roll inom Svenska organisationer idag.
  • Praktiska tips för hur T-strategin blir till en hjälp i vardagen och som stöd för beslutsfattandet.
  • Varför IT-strategin bör vara en central del av verksamhetens övergripande strategi.
  • Hur processen går till vid framtagning, samt vilka roller och avdelningar som bör vara involverade.
  • Viktiga faktorer att beakta och bästa praxis för att utveckla en IT-strategi.