Skip to content

Talk twoday

Talk twoday är en webinarserie där vi tar upp relevanta och aktuella ämnen inom data & AI.

Webinar

Hur vi hjälper bolag i energibranchen att ta mer datadrivna beslut

I vårt första avsnitt av Talk twoday får vi lyssna på Evelina Åblad, People Lead & Analytics Specialist på twoday samt Matilda Hagström, Client Manger på twoday.

De pratar om nuläget för energibranschen, hur företag och organisationer generellt ska förhålla sig till den digitlaiseringsresa som pågår och vilka utmaningar som energibranchen står inför.

Evelina berättar även hur vi har arbetat med energibolag och hjälpt dem att kunna ta mer datadrivna beslut, vilket stöttar affären. 

Webinar-energibranschen