Skip to content

Allt fler organisationer inom offentlig sektor inför Microsoft 365

Förutsättningarna för införandet av Microsoft 365 i offentlig sektor har förändrats, och allt fler organisationer tar nu del av de fördelar som plattformen erbjuder – i form av smarta applikationer och AI.
Mar 1, 2024 8:27:46 AM Josefin Holmberg

Offentlig sektor tar steget mot en effektivare arbetsplats med Microsoft 365

Ökat distansarbete och nya juridiska förutsättningar har bidragit till att allt fler organisationer inom offentlig sektor nu gör en helomvändning och inför Microsoft 365, trots tidigare oro över att lagra känslig information i molnet. Något som dels beror på nya juridiska förutsättningar som tillkom under juli 2023: 

  • Den 1 juli trädde en ny lagändring i kraft som introducerar en sekretessbrytande bestämmelse. Denna bestämmelse ger myndigheter befogenhet att överföra sekretessbelagda uppgifter till externa leverantörer av outsourcing- eller molntjänster. 
  • Den 10 juli tog EU-kommissionen ett betydelsefullt beslut genom att godkänna EU-US Data Privacy Framework. Detta beslut innebär att den amerikanska hanteringen av persondata anses uppfylla de nödvändiga adekvatitetskraven enligt EU:s lagstiftning. Därmed öppnar detta upp för överföring av personuppgifter mellan EU och USA på ett godkänt sätt. 

I och med denna positiva förändring väljer nu fler inom offentlig sektor också ta del av alla de fördelar som Microsoft plattformen erbjuder, såsom effektiviserat samarbete och ökad produktivitet inom organisationen. Att arbeta smartare med Microsoft 365 bidrar bland annat till flera tidsbesparingar genom effektivare dokument- och projekthantering, samt automatiserade arbetsflöden och processer. 

Så kommer ni igång med en framgångsrik implementering av Microsoft 365

För en effektiv implementation är det viktigt att först se över nuvarande arbetssätt och förutsättningar för att kunna identifiera mål och krav inom organisationen, samt de resultat ni vill uppnå och de områden där ni kan göra störst skillnad.  

Ni bör också ha en väldefinierad plan för hur tekniken ska användas och hur anställda ska utbildas för att kunna arbeta så effektivt som möjligt med tekniken.  
 
Med hjälp av erfarna experter som analyserar era behov och utmaningar, samt guidar er hur ni kan använda Microsoft 365 på bästa sätt, kan ni ta nästa steg i er digitaliseringsresa.  

Är ni redo för införandet av Microsoft 365?  

Vi förstår att det kan vara en utmaning att ha koll på strukturer, processer, säkerhet och konfigurationer, samt att införandet av nya verktyg kan kännas överväldigande.   

Inom twoday är vi över 1000 Microsoft-experter med stor erfarenhet av att implementera tekniska lösningar för att säkerställa god säkerhet och intern kontroll.   

Vi hjälper till med allt från att tillhandahålla licenser och optimering av processer, till att bistå med rådgivning och support för att ni enklare ska kunna nyttja Microsoft-plattformen till sin fulla potential. 
 
Läs mer om hur ni kan effektivisera er arbetsplats med Microsoft här. 

Relaterade artiklar