Skip to content

Färre effektiva sökfunktioner på Sveriges intranät

Sveriges intranät står inför en utmaning när det kommer till sökfunktionalitet, och resultaten från Web Service Awards trendundersökning 2023 avslöjar en nedgående trend. Endast 46 % av intranätansvariga anser att deras sökfunktion fungerar väl, vilket är en minskning från föregående års 48 %. I denna artikel granskar vi den färska statistiken och ger konkreta tips på hur man bäst effektiviserar intranätets sökfunktion.
Dec 5, 2023 2:27:05 PM Josefin Holmberg

46 % av Sveriges intranätansvariga anser att de har en väl fungerande sökfunktion på sitt intranät. En siffra som föregående år var uppe i 48 %. Det visar Web Service Awards trendundersökning: Hur mår Sveriges intranät 2023. 

Generellt är intranätet fyllt av mängder med information, men tyvärr uppfattas strukturen oftast som krånglig. Sökfunktionen blir då en viktig livlina för att hjälpa intranätanvändare att hitta det de söker. 

Att så många är negativa till sitt intranäts sökfunktion är mycket olyckligt. Speciellt eftersom det oftast är den funktion som är enklast att justera och förbättra. Dock visar undersökningen att de flesta inte har en uttalat ansvarig för intranätets sökfunktion inom organisationen, någon som kan påverka antalet missnöjda användare. 

Intranätets sökfunktion är något som regelbundet behöver ses över och förbättras för en optimal användarupplevelse. För att lyckas med sin sökfunktion, är det därför viktigt att också aktivt arbeta med den. 

effektiviserar du intranätets sökfunktion

Ett tips är att lägga större resurser på att analysera och agera på data från sökfunktionen. På så sätt kan man enklare få klarhet i vilka sökord som är vanligast och har därmed även möjlighet att lyfta fram dessa områden på ett tydligare sätt i strukturen, som exempelvis med en puff på startsidan. En välfungerande sökfunktion bör kunna:  

  • Tillhandahålla rapporter på vilka sökord som inte ger någon träff. Här är det viktigt att se över eventuella felstavningar, synonymer m.m. så att dessa kan läggas till i sökfunktionen.  
  • Visa vilka sökord som ger en träff men där användaren inte klickar sig vidare. Detta för att mäta relevansen av sökordet och hitta kopplingar mellan det användarna söker efter och materialet som finns tillgängligt på intranätet. Genom att förstå dessa mönster kan man enklare anpassa innehållet för att bättre matcha användarnas förväntningar. 
  • Lista de vanligaste sökorden så att intranätansvariga kan använda den informationen i sina analyser. Genom att framhäva populära områden på startsidan eller använda "puffar" kan man göra viktig information mer tillgänglig och synlig för användarna. 

Intranätets sökfunktionalitet en avgörande faktor för ett användarvänligt intranät. Utan ett effektivt sökverktyg riskerar man både ökad frustration och ineffektivitet inom organisationen. Genom att sätta fokus på sökfunktionen kan intranätet bli inte bara en informationskälla utan en kraftfull verktygslåda för alla användare. 

Källa: Web Service Award, Rapport: Hur mår Sveriges Intranät? Trendundersökning 2023.  

Hitta det du söker, med en enkel sökning

Multisök är en ny, smart söklösning som kan integreras med ditt Optimizely-intranät och gör det möjligt att snabbt och enkelt hitta specifik information, med en enkel sökning för alla dina olika system. För bara några år sedan var detta en lösning som var både svår och dyr att genomföra. Så vad är det för teknik som gör detta möjligt idag? 

Lösningen fungerar precis som en traditionell sökfunktion, men istället för att samla allt sökindex i systemet så används en kommunikationsmodul som pratar direkt med respektive system. Resultatet är en snabb och effektiv söklösning som inte kräver stor mängd datakraft, då ingen information indexeras i realtid, och är ett fördelaktigt alternativ för verksamheter som jobbar i många olika system. 

  • Enkelt och användarvänligt gränssnitt
  • Detaljerat sökresultat från flera olika system
  • Möjlighet att välja vilka system som ska sökresultatet ska hämtas ifrån
  • Möjlighet att anpassa layout för sökresultat

Läs mer om våra lösningar för Smarta intranät här.

padda-2

 

Relaterade artiklar