Skip to content

Maximera säkerhet och regelefterlevnad med IAM

I dagens digitala landskap är säkerhet och effektivitet en avgörande faktor. Men att se till att företagets digitala resurser hanteras på ett säkert sätt, samtidigt som medarbetarna har smidig åtkomst till de verktyg de behöver för att vara produktiva, kan vara en utmaning. I denna artikel utforskar vi fördelarna och användningsområdena med Identity and Access Management (IAM) samt förklarar hur IAM främjar god regelefterlevnad.
Sep 7, 2023 4:11:30 PM Josefin Holmberg

IAM: Fördelar och användningsområden 

Det är inte ovanligt att medarbetare lägger onödigt mycket tid på att få tillgång till det system de använder i sin arbetsvardag. Olika system använder olika lösningar där användaren själv måste hålla reda på användarnamn och tillhörande lösenord, vilket kan orsaka frustration och stress. 

Genom införandet av ett Identity and Access Management system (IAM) kan du nyttja en mängd fördelar och användningsområden. Nedan listar vi några exempel:  

  • Centraliserad hantering av användaridentiteter 
    IAM ger dig möjligheten att centralisera hanteringen av användaridentiteter över företagets olika system och applikationer. Med IAM kan du säkerställa att varje användare har rätt behörighet och åtkomstnivå baserat på deras roll och ansvarsområde, samt minska risken för obehörig åtkomst.
  • Förbättrad säkerhet och skydd av företagsdata 
    Med IAM kan du implementera robusta autentiseringsmetoder som lösenordshantering, tvåfaktorsautentisering och biometrisk identifiering. Detta skapar en stark skyddsnivå för företagets digitala resurser och minskar risken för dataintrång och identitetsstöld. Genom att ha kontroll över användarnas åtkomst och behörigheter kan du snabbare upptäcka eventuella säkerhetsincidenter.
  • Effektiv resurshantering med automatiserade processer 
    IAM minskar den manuella arbetsbelastningen genom automatiserade processer och gör det möjligt att effektivt hantera användaridentiteter genom hela deras livscykel - från skapande av nya konton till justeringar i befintliga konton samt borttagning av konton.  

IAM och regelefterlevnad

Genom en kombination av smarta verktyg och automatiserade processer kan IAM underlätta administrationen för en säker identitets- och behörighetshantering, samt minska risken för felaktig hantering av personuppgifter och främja god regelefterlevnad. 

I dagens digitala landskap använder företag ofta en uppsjö av system, allt från CMS-system till faktureringssystem, lönesystem och övriga administrationssystem. I alla dessa system finns personuppgifter lagrade i varierad omfattning. Med hjälp av IAM kan du på ett enkelt och automatiserat sätt styra åtkomst till systemen, utan att riskera manuella felaktigheter kring behörigheter.  

Ta steget mot en säkrare och mer effektiv IT-miljö

Att implementera en IAM-lösning som hjälper ditt företag att övervaka och hantera åtkomst i hela organisationen, är ett av de bästa sätten att stärka sin IT-säkerhet. 

På twoday arbetar vi både med små och komplexa webbprojekt och utvecklar affärskritiska lösningar med många olika integrationer. Vi kan hjälpa er att införa ett IAM-system för att på ett effektivt sätt hantera användaridentiteter, öka säkerheten, förbättra produktiviteten och uppfylla efterlevnadsstandarder. Som kund behöver du inte chansa! 

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig att säkra din företagsinformation med IAM här.

 

 

 

Relaterade artiklar