Skip to content

Ny lösning från twoday bidrar till hållbart fiske över hela världen

twodays vTrack-lösning bidrar till hållbart fiske över hela världen. Låt oss berätta hur!
May 5, 2023 12:53:58 PM Susan Dymling

Fiskeindustrin har stor betydelse för den amerikanska ekonomin, vilket gör att myndigheterna har ett intresse av att övervaka och skydda fisket. Fisk är en naturresurs, och ineffektiv förvaltning kan leda till att den utfiskas. Med hundratusentals kilometer territorialvatten och kuster är det ett stort jobb att skydda fisket.

Genom twodays lösning vTrack kan vår kund NOAA: National Oceanic & Atmospheric Administration se till att fiskekvoterna hålls. Lösningen bidrar till en sund och hållbar fiskeindustri, och till skydd av hotade djurarter längs den amerikanska kusten.

Vad är vTrack?

Själva lösningen är ett fartygsövervakningssystem. Det har gjort det möjligt för NOAA att övervaka alla fiskefartyg genom att lokalisera fartygens position i amerikanska vatten. På så sätt förhindras illegalt fiske. För närvarande är 6 000 fartyg registrerade och rapporterar positioner dagligen. Fartygspositionsinformation är möjlig med GPS och satellitteknik.


En gång i timmen eller mer skickas en GPS-position automatiskt från alla fartyg till fartygsövervakningssystemet vTrack. NOAA:s anställda kan sedan titta på positionen för alla fartyg, både från kontoret från land och ombord på patrullfartyg. Systemet har utvecklats som en applikation med användaren i åtanke och det är intuitivt, snabbt och kan användas på land och till sjöss. I systemet ska användaren endast fylla i nedanstående information:Vad 

Vilka fiskefartyg är
du intresserad av att
få information om

När
I vilka områden och
vid vilken tid
(datum)

Hur
Hur vill du att informationen
visas - på en karta eller i annat
form av data 


Utöver att registrera fartygens aktuella positioner kan NOAA även få information om fartygens fart, historik etc. genom systemet.


"Vi har tagit fram en lösning som uppfyller väldigt olika krav. USA är ett stort land, och när det gäller fiske är det strukturerat i fem regioner: East, Southeast, Hawaii, Alaska och Northwest. De fem regionerna har olika fiskelagar. Därför har vi skräddarsytt lösningen så att de hålls åtskilda i systemet. Däremot är de kombinerade i ett system. Istället för att ha fem system och fem olika applikationer har de bara ett, vilket underlättar underhållet.

Mikael Grønfeldt, Business Manager på twoday

 

Ett mångårigt samarbete

twoday har sedan många år varit NOAAs leverantör av IT-lösningar. Ett samarbete som har pågått sedan 2009, och utvecklats över tid. Förutom att leverera fiskeövervakningssystemet vTrack, har twoday även ansvarat för att utveckla flera integrationer genom åren.

Även om NOAA och twoday finns på olika kontinenter kan de fortfarande ha ett nära samarbete. De håller månadsmöten och twoday ansvarar för att årligen utbilda NOAAs anställda i systemet.

Vi har haft ett framgångsrikt samarbete med twoday sedan starten. twoday har gett stöd och hjälpt till på alla nödvändiga sätt. Fartygsövervakningssystemet vTrack är det primära systemet som våra anställda använder för att sköta fisket. Alla relevanta fiskeområden är konfigurerade i systemet och systemet anpassas till de enskilda divisionernas speciella behov.

Kelly Spalding-Behner, J.D.
VMS Program Manager & Investigative Support Program Manager
NOAA Fisheries | U.S. Department of Commerce

 

Välmående fiskbestånd för välmående hav

Fisket bidrar till att ge föda till världens växande befolkning, skapa jobb och stärka ekonomin. Det måste dock göras på ett hållbart sätt, eftersom friska fiskbestånd leder till friska hav. Om vi ​​ska säkra fisket som en fortsatt näring måste fisket övervakas. Detta viktiga jobb stöds av twodays lösning.

Från och med idag använder följande länder och organisationer vTrack: Danmark, European Fisheries Control Agency (EU-kommissionen), Estland, Färöarna, Grönland, Nederländerna, Litauen, Myanmar, NAFO, Polen, Slovenien, Somalia, USA och Tyskland.

Vill du veta mer om hur vi på twoday kan hjälpa er organisation?

Kontakta oss här >>

 

Relaterade artiklar