Skip to content

Trendrapport 2023: Hur mår Sveriges intranät? 

Hur mår Sveriges intranät? Statistik visar att 63 % uppskattar att deras intranät underlättar medarbetarnas vardag. I denna artikel listar vi viktiga slutsatser från Web Service Awards årliga trendrapport, som sammanfattar intranätåret 2023.
Dec 5, 2023 2:20:31 PM Josefin Holmberg

För 16e året i rad genomförde Web Service Award (WSA) trendundersökningen: Hur mår Sveriges intranät 2023. Rapporten har som syfte att bland annat ta reda på hur intranätansvariga upplever sin arbetssituation, kvaliteten på sina intranät samt hur de ser på utvecklingen av sina intranät. 

3 viktiga slutsatser från Web Service Awards trendrapport 2023 

Många av oss är beroende av våra intranät för att smidigt kunna navigera genom arbetsdagen. Men hur står det egentligen till med Sveriges intranät? Den färska trendrapporten avslöjar en rad viktiga slutsatser, däribland dessa:

 • 63 % av intranätansvariga uppskattar att deras intranät underlättar medarbetarnas vardag 
 • 47 % av företagen uppger att de har en CMS-version som är mer än 5 år gammal 
 • Endast 30 % av intranätanvändarna upplever god hittbarhet på sitt intranät 

Kommande förändringar på Sveriges intranät 

Årets trendrapport visar även att det finns en stor vilja bland svenska företag att göra sina intranät ännu bättre, och 44 % planerar att göra om sitt intranät eller genomföra en större förändring under 2024. Bland de större förändringar avser:  

 • Förändring av struktur (59 %)
  Intranätets struktur är avgörande för att skapa en mer intuitiv och användarvänlig plattform. Genom att optimera navigationsflödet kan användarna enklare hitta det de behöver. En välstrukturerad layout minskar även frustration och ökar effektiviteten, vilket i sin tur förbättrar engagemanget hos medarbetarna.
 • Utveckling av nya funktioner (36 %)
  Genom att införa innovativa funktioner, som exempelvis sömlös integration med andra system och verktyg, kan intranätet bli en central plats där medarbetare kan få en bättre överblick och utföra sina uppgifter på ett mer effektivt sätt. 
 • Byte av sökfunktion (29 %)
  Sökfunktionens betydelse kan inte överbetonas. En effektiv sökfunktion är en nyckelfaktor för att skapa en positiv användarupplevelse. Genom att byta ut eller förbättra sökfunktionen kan företag säkerställa att användarna slipper slösa onödig arbetstid och snabbt kan lokalisera specifik information. 
 • Uppgradering av befintligt publiceringsverktyg (21 %)
  Ett föråldrat publiceringsverktyg kan leda till begränsningar i funktionalitet. Genom att uppgradera sitt publiceringsverktyg kan företag dra nytta av både förbättrade funktioner, snabbare prestanda och en mer effektiv distribution av information, vilket skapar ökat engagemanget bland användarna. 
 • Tillgänglighetsanpassning (18 %)
  Att tillgänglighetsanpassa intranätet är nödvändigt för att säkerställa att alla medarbetare, oavsett eventuella funktionshinder, kan dra nytta av plattformen. En tillgänglig design främjar inkludering och skapar en arbetsmiljö där alla känner sig delaktiga. 
 • Införande av AI-funktionalitet (16 %)
  Införandet av AI-funktionalitet revolutionerar användarupplevelsen och gör intranätet mer proaktivt och anpassat efter individuella preferenser och behov, vilket i slutändan ökar användarnas produktivitet och engagemang. 

Dessa förändringsområden visar att det finns en medvetenhet om intranätens centrala roll i dagens arbetsmiljö, och en strävan efter att optimera och modernisera intranäten för att möta behoven hos medarbetarna.  

2024 kommer bli ett spännande år för Sveriges intranät och förhoppningsvis kommer vi att få se ännu fler användarvänliga och smarta intranät inom kort! 


Källa: Web Service Award, Rapport: Hur mår Sveriges Intranät? Trendundersökning 2023. 
 

Erbjuder ert intranät en användarupplevelse som underlättar er arbetsvardag?  

Vi på twoday är experter på att bygga smarta intranät som förenklar arbetsdagen och gör skillnad. Våra lösningar för smarta intranät utgår från vad ni som användare efterfrågar. Såsom personaliserat innehåll, exceptionell användarupplevelse, smarta söklösningar och smidiga integrationer.  

Som digitaliseringspartner har vi som mål att förstå våra kunders behov och omsätta dessa i en välfungerande och smart intranätlösning. Både gällande det som möter ögat i form av design och struktur samt det som håller webben i gång över tid, dvs utveckling och förvaltning.   

Våra erfarna designteam erbjuder expertis i varje steg från research, koncept, design, användartest till lansering. De kombinerar teknisk förståelse med den rätta känslan för att skapa smarta intranät utformade efter era behov. 

Läs mer om våra lösningar för Smarta intranät här.

5-nyckelfrågor-när-du-funderar-på-att-byta-Episerverleverantör

 

 

 

Relaterade artiklar