Skip to content

Utvecklingen av AI på Sveriges webbplatser 

Årets halvårsrapport från trendundersökningen ”Hur mår Sveriges Webbplatser” visar att det är fortsatt hög fart på utvecklingen av Sveriges webbplatser. Nytt för i år är utvecklingen av AI. I denna artikel går vi igenom de vanligaste funktionerna för AI och hur vi ser på utvecklingen av AI framöver på Sveriges webbplatser.
Sep 25, 2023 4:57:57 PM Josefin Holmberg

Trendrapporten ”Hur mår Sveriges Webbplatser” redovisar resultaten från den årliga undersökning som Web Service Award genomför med syfte att bland annat ta reda på hur webbplatsansvariga upplever sin arbetssituation och kvaliteten på sina webbplatser, samt hur de ser på utvecklingen av sin webbplats. Undersökningen genomfördes under maj-juni 2023 och besvarades av 411 webbplatsansvariga på företag, statliga verk, kommuner, landsting och organisationer. 

De viktigaste slutsatserna från årets trendrapport

Undersökningen visar på att det sker stora förändringar på Sveriges webbplatser. Här är några av de viktigaste slutsatserna från trendrapporten: 
 
  • 87 % uppger att de ska göra större förändringar på webbplatsen under 2023.  
  • 80 % av webbplatsansvariga jobbar aktivt med att förbättra hittbarheten på webbplatsen.
  • 11 % uppger att de använder AI-funktionalutet på webbplatsen.  

De vanligaste funktionerna på webbplatsen    

Undersökningen visar att den vanligaste standardfunktionen på Sveriges webbplatser är sökfunktionen. Hela 98 % av alla webbplatser har en sökfunktion, däremot är det enbart 52 % som anser att de erbjuder sina besökare en bra sökfunktion. Näst vanligaste funktionen är snabblänkar/genvägar, med 84 %. 
 


Utvecklingen av nya funktioner
på webbplatsen

Hela 47 % uppger att de planerar att införa nya funktioner på webbplatsen. En fjärdedel uppger även att de planerar att bygga om befintliga funktioner, varav 6 % innefattar byte av sökverktyg.  

Olika typer av kontaktvägar på webbplatsen

Att ha en bra funktion för kontaktväg är en viktig del av webbplatsen. Hur man kan komma i kontakt med ett företag via webben har dock ändrats under åren. 

De flesta erbjuder en möjlighet till kontakt via webbplatsen, där det vanligaste tillvägagångssättet är via e-post, med 95 %. Ett kontaktformulär på webbplatsen är också en av de vanligaste lösningarna, med 73 %. Men det blir allt vanligare med andra sorters kontaktmöjligheter. Till exempel uppger 19 % att de erbjuder kontakt via en chattfunktion på webbplatsen. 

Användandet av AI-funktionalitet på webbplatsen

Undersökningen visar att det är 11 % som har AI-funktionalitet på sin webbplats idag. Att AI är en trend som med största sannolikhet kommer att växa förtydligas då fler även uppger att de planerar att införa AI framöver.  

AI används oftast för att öka hittbarheten på webbplatsen. Bland annat så uppger 6 % att de använder AI-styrda snabblänkar/genvägar. Med tanke på att utvecklingen av AI går i raketfart kommer det med stor sannolikhet bli allt vanligare med olika typer av AI-funktioner på Sveriges webbplatser. 

Effektivisera sökfunktionalitet & kundservice på din webbplats med twoday AI Agent

Sökfunktionen är det allra vanligaste hjälpmedlet för besökaren att hitta rätt på webbplatsen, utöver navigationen. Överlag anser webbplatsansvariga att de ger bra och goda kontaktmöjligheter för sina kunder. Men samtidigt visar undersökningen från WSA att många besökare inte anser att de får svar på sina frågor inom rimlig tid, eller att de inte får svar på det som de frågat efter. 

Den innovativa AI-applikationen twoday AI Agent, fungerar som en intelligent sökmotor för både kunder och medarbetare, då den enkelt tränas för att lära sig all din företagsdata på ett säkert sätt.  

Tjänsten hjälper dig även med en överlägsen kundservice genom att svara snabbt och enkelt på kundfrågor dygnet runt, utan att behöva använda dyra chatbotar.  

Om twoday AI Agent 

Genom att automatisera manuella uppgifter och effektivisera processer frigör twoday AI Agent resurser och värdefull tid, något som underlättar för både medarbetare och arbetsgivare.

twoday AI Agent kan kopplas till vilken befintlig kanal som helst och är i full överensstämmelse med GDPR och andra dataskyddsbestämmelser. Dessutom möjliggör den för en överlägsen kundservice genom att tillhandahålla snabba och exakta svar på kundfrågor. Gränssnittet möjliggör sammankoppling av olika system, vilket gör det enkelt att integrera i din nuvarande infrastruktur.

Med enkel implementering och anpassningsbara funktioner är twoday AI Agent en kostnadseffektiv lösning som kan hjälpa ditt företag att förbli konkurrenskraftig, utan stora och dyra utvecklingsprojekt.

 
  • Hitta specifik information snabbt från stora mängder data. 
  • Automatisera rutinuppgifter och effektivisera processer.
  • Hjälp specialister att ta sig an komplexa uppgifter.
  • Ge snabb och överlägsen kundservice i alla befintliga kanaler. 
  • Utbilda nya medarbetare och tillhandahålla riktlinjer och instruktioner.
  • Skapa textinnehåll baserat på företagets material.
  • Översätt information från ett språk till ett annat.   picture of surprised man

Läs mer om twoday AI Agent här.

Källa: Web Service Award, Rapport: Hur mår Sveriges webbplatser? Trendundersökning 2023. 

Relaterade artiklar