Varför är big data viktigt?

Många pratar om big data men vad betyder det egentligen? Big data är datauppsättningar som är så stora och komplexa att de är svåra att hantera med konventionella verktyg.

BI & big data, dagens BI-lösningar kräver i hög grad strukturerad data; big data är ofta ostrukturerad och kommer att kräva andra lösningar för att kunna konverteras till värdefull information. Medan BI-lösningar tenderar att erbjuda beskrivande statistik, erbjuder big data explorativ och kausal statistik.

Gartners definition av big data inkluderar tre "V":
1. Stor volym (Volyme)
2. Stor variation av information (Variation)
3. Snabbt föränderlig (Velocity)

När allt fler objekt ansluter till Internet kommer en ständigt ökande mängd data att genereras kontinuerligt. Exempel inkluderar allt från GPS / hjärtfrekvensur och andra biometriska mätare till mobiltelefoner till väderobservationer och andra typer av sensorer till sociala medier, CRM-system och online banker.

big-data

Vilken nytta får vi ut av data?

Bättre beslutsfattande, eftersom man kan gå från "vad tror vi" till "vad vet vi" och därmed ändra från att ledas av antaganden till att vara "datadriven".
Upptäck nya (dolda) insikter, eftersom du kan börja hitta relationer som inte har varit möjliga innan.

Automatisering av affärsprocesser. Stora produktionsföretag kan med hjälp av big data få en tydligare och mer sammanhängande översikt över värdekedjan, från råvaror som kommer in, genom produktionsprocessen och till logistiken för att få varor till kunden. Var förekommer flaskhalsar och hur optimerar jag processer?

twoday

Hur ska data produceras? 

Uppgifterna måste samlas in, sammanställas, behandlas och rapporteras till olika intressenter - både internt och kanske externt. Här finns det många överväganden att ta hänsyn till, både när det gäller teknik, lösningar, expertis och applikationer. I många fall kommer en organisation att sakna den nödvändiga kompetensen internt och måste därför göra en bedömning av om de ska samla in kompetensen internt eller anställa den.

Hur ska informationen kommuniceras?

I värsta fall produceras och lagras rapporter i en inkorg som en PDF-fil, medan i bästa fall kommer insikter från big data att skickas ut till den enskilda anställda som den berör (t.ex. en säljare som automatiskt får se en dashoard med KPI till en potentiell eller befintlig kund).

Det handlar lika mycket om att ge insikt till ledningen som att ge organisationen möjlighet att vidta åtgärder baserat på insikten. Därför är det viktigt att göra informationen tillgänglig på ett sätt som är förståeligt för mottagaren. Visualisering av data används ofta som ett relativt enkelt sätt att se till att fler förstår vad de ser.

Var finns datan?

Den databas som behövs för att ge de insikter du vill ha, måste vara tillgänglig. De flesta organisationer har en hel del data i sina egna system (både strukturerade som i försäljnings- och finansiella system) och genom externa källor (Statistiska centralbyrån, finansiella siffror, kreditvärderingsinstitut, sociala medier etc.).

Kontakta oss

Har du några frågor gällande twoday eller våra tjänster, är du välkommen att ta kontakt med oss! Fyll in din information i formuläret så återkopplar vi till dig så fort vi kan.