Skip to content

Samla hela verksamheten

INSIKT Målstyrning engagerar hela verksamheten och genom tydliggörande av övergripande mål som kopplas till aktiviteter på alla nivåer. Det ökar engagemanget och skapar transparens genom att ge alla medarbetare en tydlig överblick över de gemensamma målen som hela organisationen arbetar mot.

 

INSIKT-Scorecard-Goal-elements

Säkerställ måluppfyllnad

INSIKT Målstyrning underlättar definition, visualisering och kommunikation av verksamhetens gemensamma mål till hela organisationen för att förbättra resultaten. Genom INSIKT kan övergripande mål och visioner enkelt brytas ner till delmål och aktiviteter för att omsätta målen till konkret handling.

INSIKT möjliggör att sätta mål som grundar sig i verksamhetens vision och långsiktiga strategi samtidigt som verktyget stöder kontinuerligt förbättringsarbete. Med en intuitiv och användarvänlig gränssnitt kan användare enkelt justera, skapa, prioritera och delegera mål och aktiviteter med bara några knapptryck. Detta främjar ökad kommunikation och smidigare hantering av målprocessen för att uppnå bättre resultat.

INSIKT-Scorecard-Comment-elements

Säkerställ måluppfyllnad

INSIKT erbjuder stöd för en dynamisk målsättningsprocess där användare genom informativa och anpassade portalrapporter direkt kan få en överblick över olika delar av organisationen utan att behöva spendera tid på att sammanställa data. Genom att berömma väl utförda aktiviteter, påminna om förseningar och prioritera enligt nya förutsättningar kan du effektivt hantera målprocessen. Du har möjlighet att själv bestämma hur du vill följa upp och analysera arbetet, och du kan enkelt skapa egna rapporter att dela inom organisationen.

INSIKT Målstyrning kan även integreras med INSIKT Analys, Planering och Projekt för att skapa en helhetslösning som möter alla behov i verksamheten. Genom att sammanfoga dessa verktyg får du en effektiv plattform för att hantera och övervaka målsättningar på alla nivåer.

INSIKT-Scorecard-Goal-5thelement

Några av alla fördelar

Data blir beslut

Underbygga dina beslut med fakta. Utforska historisk data, utvärdera nuläget och göra framtida prognoser för att säkerställa att de rätta besluten fattas med säkerhet.

Tillgängligt för alla

Öka engagemang och lyft organisationen genom att låta medarbetare få tillgång till data baserat på sitt ansvarsområde.

Tydlig visualisering

Skapa interaktiva rapporter och presentera din data genom diagram eller andra mätare. Det gör det enkelt för hela organisationen att ta till sig informationen

Kraftfull analys

Vrid och vänd på all din data för att identifiera trender och involvera fler medarbetare i analysarbetet.

Överblick & detaljer

Välj mellan att borra ner dig i siffrorna ända till verifikatnivå eller zooma ut till helikopterperspektiv för en överblick.

Sparad tid

Låt data och rapporter uppdateras automatiskt och spara tid samtidigt som att felmarginalen minskar.

Kontakta oss

Börja din resa mot att bli mer datadriven redan idag - kontakta oss.