Skip to content

Ge dig förutsättningar för lyckade projekt

Projekt genomförs i alla typer av organisationer och i alla möjliga former. Det kan vara administrativa projekt, underhållsprojekt, investeringsprojekt, nybyggnation, ombyggnation, kundevent eller annat. Även projektens livslängd varierar. Vissa kan pågå i veckor och andra i flera år, och under ett projektets livslängd kan det ske båda stora och små förändringar.

Med ett projektverktyg där du kan samla all den information som du behöver kring projektet, följa projektets faser och de aktiviteter som ska genomföras, där rätt person vet vad den ska göra och när, samtidigt som du har full koll på ekonomin från start till mål, oavsett förändringar, ger du dig själv möjligheten att lyckas!

Person som skrattar vi en dator

Ett effektivt verktyg ger dig många fördelar

Planera och följ upp dina projekt på de aspekter du är mest intresserad av. Hur ser utfallet ut jämfört med tidigare kalkyler? Hur påverkas slutkostnadsprognosen efter den senaste ändringen? Vad är likviditeten för det enskilda projektet samt hela projektportföljen? Allt godkänns efter din atteststruktur och du ger dig själv full kontroll.

Samla allt på en plats

Samla och tagga den information du har behov av till varje projekt, antingen genom integrationer mot underliggande system eller inmatning direkt i verktyget. Med all viktig information på en och samma plats kan du enkelt se samband och mönster för att ligga steget före. På så vis blir all rapportering smidigare och du slipper manuellt arbete.

Vår lösning inom projektstyrning

Visa rätt information för rätt person

Projektets alla kalkyler, aktiviteter och faser kan attesteras efter den ordning du föredrar. Låt projektdeltagare godkänns vissa steg medan mer avancerade aktiviteter eller kalkyler kräver attest i flera steg eller attest högre upp i organisationen. På så vis för du ökad kontroll på resultatet och kan säkerställa att alla projekt följer det tänkta arbetssättet. Processmallar för projekttyper kan skapas direkt i verktyget, aktiviteter kan vara frivilliga eller obligatoriska, och då alla projekt inte nödvändigtvis är det andra likt så kan aktiviteter läggas till för det enskilda projektet. 

Kontakta oss

Oavsett om du vill ha mycket, mer eller mest finns en lösning för dig. Vi har en gedigen erfarenhet av både standardiserade projektverktyg till helt skräddarsydda. Hör av dig så hittar vi rätt lösning för just dina projekt.