Skip to content

Strategisk planering analys – Budget och prognos.

Organisationer har alltid använt budgetar och prognoser för att verkställa strategier, fördela resurser, fatta beslut och följa upp samt utvärdera. Ett budget- och prognosverktyg är ett viktigt stöd i planeringsprocesser inom organisationer och utgör en stor del av ekonomi- och verksamhetsstyrningen.

Oavsett storlek på en organisation samt vilka styrprocesser som används är planeringsarbetet det som är mest tidskrävande där många medarbetare ofta är involverade. Med hjälp av rätt budgetverktyg är det enkelt att effektivisera processerna och förbättra planeringsarbetet för alla inblandade medarbetare.

Gruppe menneskor

Med strategisk planering är det enkelt att effektivisera planeringsarbetet.

Data läses in via integrationer från de olika verksamhetssystem som finns inom er organisation, även information som exempelvis Excel kan hämtas in via filinläsning.

Ett budget- och planeringsverktyg minskar den manuella handpåläggningen och möjliggör för flexibla och anpassningsbara processer som i sin tur resulterar i en högre kvalité på planeringsbetet inom organisationen.

Med hjälp av strategisk planering får ni en övergripande bild av organisationens data i realtid och kan snabbt anpassa er och göra förändringar utifrån förändringar i omvärlden och marknaden.

Ta informerade beslut baserat på data.

En kombination av verksamhetsstyrning och beslutsstöd där budget- och prognosarbete kan kombineras med analys och rapportering ger er en skalbar lösning som ger er möjlighet att växa när antal användare och datamängden ökar. Information läses in via integrationer från de olika verksamhetssystem som finns inom er organisation, även information som exempelvis Excel kan hämtas in via filinläsning.

För att kunna agera snabbt när det ska fattas beslut behöver ni tillgång till rätt information vid rätt tillfälle. Med hjälp av strategisk planering är det enkelt att följa upp och förstå er data och fatta smartare affärsbeslut. Ligg steget före i en föränderlig tid med strategisk planering av hela din verksamhet.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med strategisk planering?