Skip to content

Ramavtal med resurskonsulter och uppdragskonsulting

twoday tecknar ramavtal med Adda Inköpscentral AB, avseende IT-konsulttjänster i Stockholms län, Uppsala län och Gotlands län. Samtliga kommuner, regioner, gemensamma nämnder och bolag (över 170 avropsberättigade parter) kan avropa från ramavtalet.

Det är redan idag stor efterfrågan på IT-konsulttjänster och enligt nya prognoser kommer efterfrågan växa ytterligare framöver. De upphandlande myndigheterna efterfrågar både resurser till den egna organisationen och kompletta projekt där leverantören driver ett uppdrag och ska leverera ett bestämt resultat.

Adda Inköpscentral AB har med sitt nya ramavtal, IT-konsulttjänster 2021 tagit fram ett flexibelt ramavtal där ett stort antal fördefinierade roller avropas, men det är möjligt för avropande enhet att lägga till nya roller inom de olika kompetensområdena. Avtalet är värt ca 100 mkr per år.

Ramavtalet ska kunna tillgodose:

 • Tillfälliga behov och behov över längre tid
 • Resursuppdrag och projektuppdrag
 • Enkla och komplexa tjänster
 • Operativa och strategiska tjänster

Ramavtalet omfattar

 • Verksamhetsutveckling och strategi
 • Ledning och styrning
 • Systemutveckling/-förvaltning och infrastruktur
 • Arkitekur
 • IT-, informations- och cybersäkerhet
 • Tillgänglighet och webb
 • Användarsupport

twoday har ramavtal på följande län:

Anbudsområde D: Stockholms län, Uppsala län och Gotlands län.

I dessa län finns det idag 178 Avropsberättigade parter.

Tre personer står och pratar och skrattar.

Kontakta oss

Har du några frågor gällande twoday eller våra tjänster, är du välkommen att ta kontakt med oss! Fyll in din information i formuläret så återkopplar vi till dig så fort vi kan.