Skip to content

En bättre morgondag

Vi strävar efter hållbar tillväxt samtidigt som vi minskar vår miljöpåverkan över hela vår värdekedja.

twoday
conscious-growth-03

Mot en grön leverantörskedja på twoday

På twoday är vi medvetna om den påverkan som våra processer och har på vår planet. Detta står högst upp på vår prioriteringslista:

  • Vi övergår till förnybara energikällor för att driva våra arbetsprocesser.
  • Vi samarbetar med hållbara leverantörer och underleverantörer.