Skip to content

Människor först

Vi arbetar för att skapa en kultur där människor, oavsett bakgrund, kan lyckas inom teknologi.

twoday
people-first-04

Kompetensutveckling

För att våra medarbetare ska hitta syfte på jobbet erbjuder vi olika utvecklingsprogram och kontinuerliga läromöjligheter. På twoday har du möjlighet att röra dig horisontellt och vertikalt samtidigt som du utforskar olika avdelningar, team eller platser.

Här är några av de saker vi gör för att attrahera och behålla de bästa talangerna inom teknik:

  • Vi etablerar läro- och utvecklingsmöjligheter som är lika tillgängliga för alla medarbetare, anpassade efter deras karriäraspirationer och kompetensområden.
  • Vi genomför obligatoriska utbildningar inom säkerhet, integritet och affärsetik.
  • Vi skapar partnerskap med universitet för att erbjuda undervisning som effektivt kopplar samman formell utbildning med praktisk kompetens.
  • Vi genomför kompetensbyggande program och karriärexponeringsaktiviteter.