Skip to content

Tänk om budgetprocessen inte var så komplicerad?

Ett webinar om varför en budgetlösning är viktig i budgetprocessen.

Datum: tisdag 18 juni
Tid: 09.00 - 9.15

Tycker du också att budgetprocessen är krånglig? I detta webinar går vi i genom några av de vanligaste utmaningarna med företagets budgetprocess och ger konkreta råd hur man får alla organisationen att arbeta mot gemensamma ekonomiska mål och prioriteringar samt får förbättrade prognoser. 

Många känner nog igen känslan av att frångå sina dagliga arbetsuppgifter, till att öppna dom där super modifierade budgetfilerna, som dessutom har skickats runt till olika personer inom organisationen, och i slutändan lämnar en känsla av osäkerhet. Så ska inte en budgetprocess kännas enligt oss!

I webinaret går vi bland annat i genom varför en budget är så viktig och vad den kan bidra med i organisationen.

Några punkter ett budgetarbete bidrar till:

  • Skapar kontroll över företagets ekonomi
  • Hjälper företag att planera för tillväxt och kostnadsbesparingar
  • Spelar en avgörande roll i besultsfattandet 
  • Uppföljning på finansiell prestanda, resursfördelning och agil ekonomistyrning 
  • Skapar engagemang och tydliga ansvarsområden 
  • Hjälper företag att hålla sig inom ramarna för verksamhetens kort- och långsiktiga mål

Avsätt 20 minuter och få insikter i hur du på bästa sätt kan arbeta med budgetprocessen.

Anmäl dig här