Skip to content

Workshop:
Framtidens smarta intranät

En kundanpassad workshop där vi arbetar tillsammans med dig och ditt team för att inspirera och ge insikt om hur ni kan skapa ett modernt intranät baserat på era förutsättningar och behov.

Få större insikt om vad framtidens smarta intranät är, hur det samverkar med andra system och ta del av trender som påverkar intranätutvecklingen.

Upptäck möjligheterna med smarta intranät

Har du ett befintligt intranät och vill få större insikt och inspiration till möjligheterna med smarta intranät och integrationer? Eller ska du kanske upphandla ett nytt intranät och behöver hjälp med expertrådgivning och upphandlingsunderlag?

Under denna workshop ger vi dig konkreta förslag på hur du kan bygga eller modernisera ditt intranät anpassat efter era förutsättningar, behov och önskemål - oavsett om du använder Optimizely, Microsoft 365 eller en kombination av dessa.

Interaktiv workshop med erfarna experter

Denna workshop passar medelstora och större organisationer inom såväl privat som offentlig sektor, som har ett befintligt intranät eller planerar att upphandla ett nytt intranät baserat på Optimizely, Microsoft 365 eller en kombination av dessa. 

Under denna workshop, som pågår i cirka 2-3 timmar, kommer ni få insikt och kunskap om vad ett modernt intranät med stöd för integrationer innebär och vad möjligheterna är för er. Vi kommer även visa exempel på intranät med integrationer mot Microsoft 365 och andra IT-system.

  • Tips och råd för hur ni kan nyttja smarta intranät inom er verksamhet
  • Insikt och möjligheter med integrationer mot andra system
  • Trendspaning kring utvecklingen av framtidens smarta intranät
  • Övergripande analys av ert intranäts nuläge och önskade läge
  • Summering och förlag på nästa steg


Pris:
9000 SEK

Workshop

Framtidens smarta intranät

Denna workshop består av flera delar där våra intranätexperter analyserar ert behov och hjälper till att ta fram en summering och förslag på nästa steg för att skapa ett modernt intranät.

1.

Uppstartsmöte

Tillsammans går vi igenom er nuvarande situation och förutsättningar, samt vilka resultat ni vill uppnå. 

2.

Behovsanalys

Vi analyserar ert behov och utformar workshopen anpassat för er verksamhet.

3.

Workshop

Under workshopen ger vi er konkreta tips och råd om möjligheterna med smarta intranät och integrationer.

4.

Uppföljning

Tillsammans går vi igenom lärdomar från workshopen och diskuterar era möjligheter framåt.

5.

Förslag på nästa steg

Vi presenterar konkreta förslag på hur ni på bästa sätt kan modernisera ert befintliga intranät, alt. hjälper er ta fram underlag för upphandling.

Boka workshop

Har du några frågor eller vill du boka denna workshop, är du välkommen att ta kontakt med oss! Fyll i din information i formuläret så återkopplar vi till dig så fort vi kan.