Skip to content

Integrationer och möjligheter med iPaaS

Ett webinar där du lär dig om dataintegration, applikationsintegration och exponering som API:er.

Datum: torsdag 29 aug 
Tid: 09.00 - 09.40

 

När vi pratar om integration tittar vi gärna på flera typer av integration.

Det kan vara dataintegration som ofta handlar om datafångst från olika källor, transformation och flytt av data till ett datalager/data lake som finns tillgänglig för rapportering och analys.

En annan form av integration är applikationsintegration, vilket innebär att när du ändrar eller uppdaterar information i en applikation så händer något automatiskt i andra applikationer.

Dessutom kan integration innebära exponering av information till samarbetspartners eller andra genom API:er. Då kan vi också till stor del dölja komplexiteten i de underliggande systemen.

Med en modern molnbaserad dataplattform kan du göra alla dessa integrationsuppgifter med samma verktyg. I detta webinar går vi igenom dessa tre varianter av integrationer och visar demos med SnapLogic på var och en av dem.

Avsätt 40 minuter för en genomgång av de olika integrationsmöjligheterna du får med iPaaS.

Anmäl dig här