Skip to content

Workshop:
twodays Modern Work

Få insikt i hur ni enklare kan arbeta med Microsoft 365 för att nyttja applikationerna till sin fulla potential och implementera Modern Work i er verksamhet.

Vi utbildar i både små och stora grupper, digitalt via Microsoft Teams eller på plats hos er.

Ta nästa steg i er digitaliseringsresa

Våra Microsoft 365-experter går igenom de senaste funktionerna i Microsoft 365 och visar hur du kan använda de olika verktygen för att förenkla och automatisera uppgifter, minska tidsspill och effektivisera din arbetsdag.

De flesta företag vi möter har redan flyttat upp i molnet med Microsoft 365 men har inte uppnått önskat resultat. Ofta känns det krångligt och man har inte fått hjälp med att sortera i verktygslådan. Känner ni igen er? Oavsett var ni befinner er i er digitaliseringsresa vill vi stötta er och hjälpa er på vägen. Som ett led i detta vill vi erbjuda er en skräddarsydd workshop anpassad efter just era specifika behov. Syftet med denna workshop är att fastställa den optimala lösningen för att uppnå era önskvärda resultat.


Vi hjälper er med detta: 

  • Behovsanalys och genomgång av era behov och önskemål.
  • Konkreta tips och råd för hur ni kan nyttja Modern Work inom er verksamhet.
  • Övergripande kunskaper om programsviten i Microsoft 365.
  • Inspiration, tips och råd om de senaste funktionerna i Microsoft 365.
  • Implementering, uppföljning och stöttning av våra experter.


Pris:
15 000 SEK

Workshop

twodays Modern Work

En praktiskt inriktad workshop där vi arbetar tillsammans med dig och ditt team för att identifiera de områden där ni kan göra störst skillnad. Vi visar hur ni kan använda de olika verktygen i Microsoft 365 för att förenkla och automatisera uppgifter, minska tidsspill och effektivisera er arbetsdag.

1.

Uppstartsmöte

Tillsammans går vi igenom er nuvarande situation och förutsättningar, samt vilka resultat ni vill uppnå. 

2.

Behovsanalys

Vi analyserar ert behov och presenterar ett lösningsförslag anpassat för er verksamhet.

3.

Workshop

Genomgång av lösningsförslag och arbetssätt, samt konkreta tips och råd för hur ni kan nyttja Modern Work.

4.

Uppföljning

Efter avslutad workshop genomför vi regelbundna uppföljningar för att ni ska få den stöttning som behövs.

5.

Förslag på nästa steg

Vi hjälper er med förslag på nästa steg och eventuell implementering av applikationer och arbetssätt inom Modern Work i er organisation.

Boka workshop

Skicka in din förfrågan om workshop så kontaktar vi dig inom kort med mer information och förslag på upplägg.