Skip to content

Tilläggstjänster för Ciceron E-arkiv

Här hittar du mer information om tilläggstjänsterna för Ciceron E-arkiv. Du kan enkelt få prisuppgifter genom att fylla i det formulären.

Insynsportalen

Med Insynsportalen kan medborgare enkelt söka efter arkiverade allmäna handlingar. Administratörer väljer handlingar som ska visas i portalen och kan välja mellan olika åtkomstnivåer. 

 
 

Få prisuppgifter för Insynsportalen

Ompaketeringsmoduler till Ciceron E-arkiv

I dagsläget kan inte exportpaket från W3D3, PMO, ProCapita VoO, Procapita IFO eller ProRenata importeras till ett e-arkiv. twoday har därför tagit fram en “ompaketeringssnurra” som via integrationer packar om paketen till ett korrekt SIP-paket i enlighet med FGS Paketstruktur.

w3d3-ompaketeringsmodul

Ompaketeringsmodul W3D3

I dagsläget kan inte exportpaket från W3D3 importeras till ett e-arkiv. twoday har därför tagit fram en “ompaketeringssnurra” som via integrationer packar om W3D3-paketet till ett korrekt SIP-paket i enlighet med FGS Paketstruktur.

Ompakteringsmodulen för W3D3 genomför dessa korrigeringar:

1. Underliggande Handlingar saknar unikt Handling.ArkivobjektsID. Modulen slår ihop Ärendets Arende.ArkivobjektsID med handlingens. Ex. Arende.ArkivobjektsID 2023/45 + Handling.arkivobjektsID 1 = 2023/45-1

2. Rättar felaktiga filnamn som inte följer reglerna i FGS Paketstruktur. Ändrar även i xml:erna så att filnamnen matchar.

3. Rättar filstorlek och checksummor på alla filer.

4. Om inte Agent är konfigurerad i W3D3s exportmodul, så lägger vår modul till den från sin egen konfiguration. Dock råder vi våra kunder att själva åtgärda konfiguration i exportmodulen istället.

Ompaketeringsmodul PMO

I dagsläget kan inte exportpaket från PMO importeras till ett e-arkiv. twoday har därför tagit fram en “ompaketeringssnurra” som via integrationer packar om PMO-paketet till ett korrekt SIP-paket i enlighet med FGS Paketstruktur.

Modulen paketerar om arkivpaketet från elevjournalssystemet PMO till ett korrekt SIP- paket med korrekt xml- och xsd-schema enligt Riksarkivets FGS paketstruktur för att därefter göra en lyckad arkivering.

Lösningen installeras av våra tekniker. Integrationen kommer sedan att från en specifik mapp att plocka upp arkivpaketet och leverera in dem till e- arkivets mottagningskontroll. I bilden beskriver vi steg för steg hur du som kund ska gå tillväga för att få en lyckad import. 

PMO2
VoO2

Ompaketeringsmodul ProCapita VoO

I dagsläget kan inte exportpaket från Procapita VoO importeras till ett e-arkiv. twoday har därför tagit fram en “ompaketeringssnurra” som via integrationer packar om Procapita VoO-paketet till ett korrekt SIP-paket i enlighet med FGS Paketstruktur. 

Modulen paketerar om arkivpaketet från socialtjänstsystemet ProCapita VoO  till ett korrekt SIP- paket med korrekt xml- och xsd-schema enligt Riksarkivets FGS paketstruktur för att därefter göra en lyckad arkivering.

Lösningen installeras av våra tekniker. Integrationen kommer sedan att från en specifik mapp att plocka upp arkivpaketet och leverera in dem till e- arkivets mottagningskontroll. I bilden beskriver vi steg för steg hur du som kund ska gå tillväga för att få en lyckad import. 

Ompaketeringsmodul ProCapita IFO

I dagsläget kan inte exportpaket från Procapita IFO importeras till ett e-arkiv. twoday har därför tagit fram en “ompaketeringssnurra” som via integrationer packar om Procapita IFO-paketet till ett korrekt SIP-paket i enlighet med FGS Paketstruktur. 

Modulen paketerar om arkivpaketet från individ- och familjeomsorg (IFO) till ett korrekt SIP- paket med korrekt xml- och xsd-schema enligt Riksarkivets FGS paketstruktur för att därefter göra en lyckad arkivering.

Lösningen installeras av våra tekniker. Integrationen kommer sedan att från en specifik mapp att plocka upp arkivpaketet och leverera in dem till e- arkivets mottagningskontroll. I bilden beskriver vi steg för steg hur du som kund ska gå tillväga för att få en lyckad import. 

IFO3
Renata

Ompaketeringsmodul Prorenata

I dagsläget kan inte exportpaket från Prorenata importeras till ett e-arkiv. twoday har därför tagit fram en “ompaketeringssnurra” som via integrationer packar om Prorenata-paketet till ett korrekt SIP-paket i enlighet med FGS Paketstruktur. 

Modulen paketerar om arkivpaketet från elevhälsovårdssystemet Prorenata till ett korrekt SIP- paket med korrekt xml- och xsd-schema enligt Riksarkivets FGS paketstruktur för att därefter göra en lyckad arkivering.

Lösningen installeras av våra tekniker. Integrationen kommer sedan att från en specifik mapp att plocka upp arkivpaketet och leverera in dem till e- arkivets mottagningskontroll. I bilden beskriver vi steg för steg hur du som kund ska gå tillväga för att få en lyckad import. 

Få prisuppgifter för ompaketeringsmoduler

Fyll i formuläret så skickar vi prisuppgifter på de olika exportpaketen.

Prenumeration av verksamhetskonsulter

Ni som kund kan skaffa en prenumeration på en årsbasis av 50/100/200 timmar, vilket gör det enklare för er att budgetera samt att öka tillgänglighet och uppföljning från oss. Förutom timpotten så gör vi en gemensam tidsplan i början av året för vilka arbetsinsatser som ska utföras och när.

Exempel på vad som ingår i erbjudandet:

  • Frågor och funderingar kring funktionalitet (hur man gör vissa saker, konfigurering etc)
  • Förvaltningsmöten/avstämningsmöten (ex 1 gång/ månaden där vi går igenom/följer upp ovanstående uppdrag)
  • Planering av nya inleveranser, inkl. möten med levererande förvaltning
  • Hjälpa till vid nya inleveranser, inkl. möten med källsystemets leverantör kring exportpaketens struktur
  • Mappning av leveranser av lösa filer
  • Egna scheman
  • Hjälp med exporter till andra e-arkivsystem