Skip to content

4 saker att titta efter i en ekonomisk planeringslösning

En e-bok från Insight Planning om fyra viktiga frågor du bör ställa innan du köper en planeringslösning.

När företag investerar i många affärsområden, varför är det ofta så att budgeterings- och planeringsprocesser är manuella och föråldrade?

Företag står inför ett antal val när det gäller att investera i rätt lösning. Är det i realtid och ERP-integrerat? Vilka typer av input bryr jag mig om att se? Vem involverar jag i processen? Har lösningen flexibilitet för nyare metoder som förarbaserad modellering, kontinuerlig planering och integrerad affärsplanering?

I denna e-bok identifieras fyra viktiga frågor som du bör ställa innan du köper en planeringslösning.

Fyll i formuläret för att ladda ner e-boken.

insightplanning_-ekonomisk-planlosning-3

Ladda ner e-boken!