Qlik Top 10 BI & Data Trends 2023

En rapport från Qlik om vilka de 10 bästa BI- och datatrenderna är som hjälper ditt företag att bli  ledande i en turbulent omvärld.

Qlik Top 10 BI & Data Trends 2023

I dagens datadrivna värld är det viktigt för företag att överväga hur trender kommer att påverka hur anställda förstår data, mäter prestationer och tillsammans tar affärer till nästa nivå. Baserat på Qliks rapport får du här årets viktigaste data- och analystrender.

Vill du ta del av Qliks rapport som tittar närmare på de 10 viktigaste trenderna för 2023?

Ladda ner rapporten!

Qlik BI og Data trends 2023

Ladda ner rapporten!