Introduktion till Big Data

En guide som ger din inblick i vad big data är och hur du kan använda det för att skapa värdefulla insikter och styrningsinformation.

Det är inte nödvändigtvis enkelt för en organisation att använda big data: Det måste finnas ett strategiskt syfte bakom beslutet att använda informationen, och organisationen måste ha rätt kombination av talang, vilja kultur och teknik.

Om man tittar på marknaden och leverantörer av big data-teknologi ser man att amerikanerna är långt före världen i övrigt. De stora IT-jättarna har sett att big data är ett snabbt växande segment inom IT och har kastat sig in i kampen om marknadsandelar mot de små, nya nischleverantörerna. Det enda som är säkert, är att vi kommer att ha en spännande och utmanande tid framför oss!

Fyll i formuläret för att ladda ner vår guide.

Big data cover twoday

Ladda ner guiden!