Skip to content

TimeXtender - 4 teknologier som kommer förändra energibranschen

En e-bok om de 4 stora teknologitrenderna som kommer förändra energisektorn.

4 teknologier som kommer förändra energibranschen

Under det senaste decenniet har energisektorn genomgått en mycket stor förändring genom digital utveckling. Framfarten har lett till nya spelare på marknaden inom mjukvaror för branschen och digitaliseringens andra våg lägger nu grunden för nya teknologier som kommer förändra energibranschen.

Tekonologier för energioptimering, energiprognos- och planeringsplattformar, analys av energidata och energilagring skapar ett helt nytt landskap för energibranschen och framgånsgsrika energibolag är de som har använt dessa teknologier för att modernisera sin verksamhet, förbättra kundupplevelser och bli mer effektiva. Nu när dessa teknologier håller på att bli allt mer överkomliga i pris och mer vanliga, står vi inför nästa stora skifte inom energibranschen.

I denna e-bok kan du läsa mer om de 4 stora teknologitrenderna som kommer förändra energisektorn. 

Fyll i formuläret för att ladda ner e-boken.

TimeXtender-energibranschen

Ladda ner e-boken!