Skip to content

Ale kommun

Ale kommun tar sitt analysarbete till nya nivåer med INSIKT.

Om kunden

Beläget i Västra Götaland finns Ale kommun. Med över 30 000 invånare och ett stort tjänsteutbud står Ale kommun inför en stor omställning till att bli mer digitala.

Kvinna sitter framför datorn

Behovet

Att digitalisera sin verksamhet är en kontinuerlig utmaning som Sveriges kommuner tampas med. Ale kommun hade tidigare inget BI-system och IT-miljön i sig var ganska föråldrad när det kom till ekonomi. Det fanns även ett personberoende i att det främst var controllers som gick in i de olika ekonomisystemen. Informationen var spridd över flera olika system som dessutom krävde mycket handpåläggning från slutanvändarna. Ett stort behov av att samla information i ett användarvänligt och flexibelt system utryckte sig tydligt.

Ett verktyg som stödjer hela processen

Lösningen för Ale kommun fokuserar på att just samla information på en plats, tillgängliggöra den för hela organisationen och samtidigt göra utrymme för en allt mer datadriven kommun. Svaret blev en analys- och planeringslösning från twoday och produkten INSIKT.

Med INSIKT får Ale kommun ett intuitivt verktyg som organisationen kommer åt direkt i webbläsaren.Där kan de planera sin verksamhet och samtidigt följa upp och förkovra sig i resultatet allt eftersom.  Dessutom får användarna möjlighet att själva bygga avancerade rapporter och påverka arbetsprocesserna. De har även en integration mot Stratsys vilket gör att data strömmar sömlöst mellan de olika systemen.

”Vi har allt samlat på ett och samma ställe. Vi har än så länge bara lagt in ekonomi samt HR- och personaldata i INSIKT. Tanken är att få in information både från samhällsbyggnad, socialtjänsten och utbildning med flera. På så sätt kan vi även göra informationen mer publik.”

Ken Gunnesson, Ekonomichef och biträdande kommunchef, Ale kommun

Leende kommunchef

Uppnådda
resultat

  • Anpassning av ett systemstöd för datadrivet beslutsfattande
  • Tillgängliggjort viktig information inom hela organisationen
  • Skapat en möjlighet för organisationen att växa sida vid sid med sitt beslutsstödsystem
  • Stöttat kommunens arbete mot en digitalt hållbar verksamhet
  • Minskat personberoende

Kontakta oss

Har du några frågor gällande twoday eller våra tjänster, är du välkommen att ta kontakt med oss! Fyll in din information i formuläret så återkopplar vi till dig så fort vi kan.