Skip to content

Helsedirektoratet

Datavisualisering hjälper norska Helsedirektoratet att hantera pandemin

Om kunden

För beslutsfattarna och för att hälsomyndigheter skulle kunna hantera pandemin krävdes nya digitala lösningar. Både för informationsspridning till medborgarna men även för rapportering av smittotal under pandemin.

To damer og en mann står og holder i en ipad og smiler

Kravställning & behovsanalys

Tillgången på data har aldrig varit större och under pandemin fick vi på twoday ännu större erfarenhet av hur analysverktyg och datavisualisering ökar anpassningsförmågan i turbulenta tider. I början av pandemin präglades det av varierande tillvägagångssätt från de kommuner som skulle rapportera smittotal.

Med ändrade restriktioner titt som tätt, både kommunalt och nationellt, blev det viktigt för det norska Helsedirektoratet, den norska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, att sprida den kritiska informationen på ett enkelt sätt. Informationen måste uppdateras snabbt i linje med nya riktlinjer och inte bara vara tillgänglig utan också lätt att förstå.

Särskilt i början av pandemin var det nödvändigt att ha ett bra system för rapportering från testmottagningarna vid gränsövergångar, vilket inte fanns då. I avvaktan på en permanent rapporteringslösning skapade twoday ett tillfälligt rapporteringssystem.

Dessutom ville det norska Helsedirektoratet ha en visualisering av åtgärdsnivåer på både nationell och kommunal nivå. Detta var nödvändigt att utvecklas på kort tid med möjlighet till snabba och många förändringar.

Lösningen

Flera lösningar utvecklades för att möta behoven hos det norska Helsedirektoratet.

För rapportering av data från testmottagningarna vid gränsövergångarna upprättades ett Microsoft-formulär som personal på testmottagningarna dagligen kunde komma åt och fylla i färska uppgifter. Denna data placerades sedan i en databas, som användes som källa för en Power BI-rapport för internt bruk i det norska Helsedirektoratet.

En kart-visualisering togs också fram med en översikt över vilka gränsövergångar som hade testmottagningarna, och öppettider för dessa, samt en kart-visualisering för vilka åtgärdsnivåer som var möjliga att tillämpa i kommunerna. Båda dessa kart-visualiseringar publicerades Helsedirektoratets webb.

I den akuta situationen var vi tvungna att snabbt sätta upp en lösning. Inom ett par dagar sattes ett enkelt rapporteringsformulär och en dashboard (statistik-vy) upp. Det innebar att användare där ute kunde komma igång med inlämning direkt och man kunde följa färska nyckeltal från inlämningarna kontinuerligt.

Helsedirektoratet har fokuserat på att göra det lättare för människor att få en överblick över all information som är relaterad till pandemin. Ett exempel är de kartor på Helsedirektoratets webb som visade status för olika gränsövergångar och en översikt över testmottagningar vid dessa gränsövergångar, samt olika åtgärdsnivåer på olika platser i Norge. Det var viktigt att kartorna uppdaterades så snabbt som möjligt så att folk kunde hitta den information de behövde. En visuell presentation online gjorde det lättare för människor att få en bra och tydlig överblick. Kartan som visar testmottagningar vid gränsövergångar finns på 9 olika språk.

I den här artikeln på Digi kan du läsa mer om hur pandemin ställde höga krav på kommunikation.

"Vi är övertygade om att våra analysverktyg har hjälpt till att rädda fler jobb under en period där allt vändes upp och ner."

 Kristin Nyberg, vd twoday Analytics

Kontakta oss

Har du några frågor gällande twoday eller våra tjänster, är du välkommen att ta kontakt med oss! Fyll in din information i formuläret så återkopplar vi till dig så fort vi kan.