Skip to content

Rillion

Dynamisk analys och insikt med Power BI

Om kunden

Rillion är en ledande Software-as-a-Service (SaaS)-leverantör av molnbaserad elektronisk fakturahantering. Rillion levererar lösningar för fakturahantering och automatiserar hela processen från mottagande av faktura, genom godkännande, avtal, inköpsorder etc. till betalning.

Två personer står vid ett bord

Kravställning & behovsanalys

Rillion kämpade med en alltför manuell process för att ta fram ekonomiska rapporter och försäljningsrapporter. Rapporterna var på PowerPoint / Excel-nivå, vilket gjorde det svårt att skapa rätt förutsättningar för kommunikation och analys.

Företagen i koncernen fick tidigare arbeta självständigt och oberoende. Dotterbolagen hade sina egna lösningar, så det fanns också manuella processer för att få en övergripande översikt för företaget. Rillion är nu ett större produktföretag och behöver mer konsekvent rapportering. Det fanns därför ett stort behov av att samla in data med en gemensam datamodell, gemensamma KPI och enhetliga målsiffror.

Mats Ferm, VD för Rillion, var tydlig att han ville använda en partner / extern leverantör för att utveckla en lösning. - "Det är viktigt att gå till en partner för att ta fram en lösning. Det tar för lång tid att komma till version 1 om du måste göra allt själv. Det ger bättre framsteg och resultat om du har en professionell partner som tar ledningen i projektet. Det var viktigt för oss att gå bort från en manuell hantering av verksamheten och över till ett mer datadrivet sätt att hantera verksamheten. "

Resultatet

Vi har nu betydligt bättre insikt i vår verksamhet. Vi fick snabbt inblick i kopplingen mellan ekonomiskt resultat och vad som driver det. Vi upplever nu att vi har de förutsättningar som krävs för att utvecklas snabbt för att ligga i framkant på vår marknad.

Vi är mycket nöjda med twoday som partner. Det är praktiskt att de har kontor i både Norge och Sverige och vi har arbetat mycket bra med dem under hela processen över landets gränser. Det var relativt snabbt att få lösningen på plats, och vi arbetar nu med att få in ytterligare analyser och insiktsmodeller.

Eftersom vi äger och utvecklar våra egna produkter i portföljen, överväger vi att lägga till mer insikt i de lösningar som vi också erbjuder våra kunder. Det kommer att vara ett mycket användbart tillägg för våra kunder.

"Vi har nu betydligt bättre insikt i vår verksamhet. Vi fick snabbt inblick i kopplingen mellan ekonomiskt resultat och vad som driver det. Vi upplever nu att vi har de förutsättningar som krävs för att utvecklas snabbt för att ligga i framkant på vår marknad."

Mats Ferm, CEO, Rillion 

Kontakta oss

Har du några frågor gällande twoday eller våra tjänster, är du välkommen att ta kontakt med oss! Fyll in din information i formuläret så återkopplar vi till dig så fort vi kan.