Skip to content

Överkalix kommun

Effektiv och säker handläggning med Ciceron Dokument- & ärendehantering

Om kunden

"Hjärtat av Norrbotten" kallas Överkalix av sina invånare eftersom kommunen ligger i mitten av landskapet. Kommunen har en yta på 2792 km2 och en befolkning på ca 3300 personer. 

Överkalix kommun är först ut att teckna avropsavtal på det avtal som tecknats mellan Norrbottens e-nämnd och twoday. Avtalet innefattar införande av och programvara för dokument- och ärendehantering inklusive möteshantering.

Införandet av Ciceron

Inför beslutet att gå in i Ciceron gjorde Överkalix kommun en kort behovsanalys bland enhetschefer och annan personal för att samla in de behov och förväntningar som finns på ett nytt ärende- och diariesystem. Utifrån det valde de att lägga till ett antal moduler som inte ingick i det grundpaket som upphandlats av e-nämnden.

De valde också valt att avropa Ciceron som en molntjänst och koppla det mot sitt AD för att förenkla drift och inloggning för användarna.

Tidsplanen var att kunna vara i produktion med Ciceron under januari 2022, och nästa steg i projektet är att koppla e-arkivet till ärendesystemet.

“Vi har valt att gå in i Ciceron för att kunna arbeta på ett strukturerat och visuellt sätt samt förenkla sättet vi arbetar på. Det kan vi göra genom att använda de moduler som ingår i Ciceron som stödjer hela processen från tjänsteskrivelse till beslut och anslag på vår hemsida.

Framförallt är det viktigt för oss att få kontroll på aktuella ärenden, integration mot Microsoft 365, kunna söka på gamla och befintliga ärenden samt börja använda eSignering för att snabba upp och förenkla hanteringen av tagna beslut."

Magnus Mörtling, IT-chef på Överkalix kommun

Kontakta oss

Har du några frågor gällande twoday eller våra tjänster, är du välkommen att ta kontakt med oss! Fyll in din information i formuläret så återkopplar vi till dig så fort vi kan.