Softhouse

Central budget- och prognoshantering med Bizview

Om kunden

Softhouse är ett konsultbolag inom lean och agil mjukvaruutveckling. Företaget finns på sex orter i Sverige, samt Sarajevo, Bosnien och har sedan starten 1996 vuxit till runt 300 anställda. Varje ort är sitt eget juridiska bolag med egna instanser av det gemensamma affärssystemet (VismaPX), där både bokföring och tidsrapportering sker.

En mann og en dame står sammen og ser på en PC

Kravställning & behovsanalys

Softhouse var i behov av en central budget- och prognoshantering där samtliga bolag skulle arbeta på samma sätt. Detta hjälpte vi på twoday till med att implementera.

Lösningen

Genom att implementera Bizview hos Softhouse har twoday tillsammans med kund skapat gemensam grund för budget- och prognoshantering, där samtliga bolag nu arbetar på samma sätt. Utöver en gemensam process är också underlaget samstämmigt definierat från affärssystemet (VismaPX). Med det gemensamma underlaget för utfallssiffror har vi också skapat en rapporteringsstruktur, dels för respektive bolag, dels koncernrapporter med konsoliderade värden. Konsolidering sker två nivåer; koncernmässigt samt affärsområdesmässigt där olika regleringar styr de elimineringar som ska ske.

Resultatet

Resultatet av Bizview-implementationen är en process som baseras på de mest centrala drivarna i organisationen, nämligen konsulter. Tillsammans utgör konsulterna en timpott som är möjlig att belägga och fakturera, vilket tillsammans med timpriser och andra parametrar sätter både förväntad intäkt och lönekostnader.

Utöver detta planeras även OH-personal samt övriga OH-kostnader på relevanta drivare. Till stöd för all planering återfinns historiska data hämtade från VismaPX.

"Lösningen i Bizview har gett oss möjlighet att sätta upp en ny prognosversion på bara 60 sekunder."

Bengt Gustavsson, CFO, Softhouse

Kontakta oss

Har du några frågor gällande twoday eller våra tjänster, är du välkommen att ta kontakt med oss! Fyll in din information i formuläret så återkopplar vi till dig så fort vi kan.