Skip to content

Fastighetsägarna Service

Modernt och digitaliserat dataflöde - från rådata till kundportal

Om kunden

Fastighetsägarna Service är ett dotterbolag till branschorganisationen Fastighetsägarna och de arbetar för att förenkla och skapa framtidens fastighetsägande. Deras kundportal har som syfte att tillhandahålla en värdeökande plattform som ska ge kunderna den data och de rapporter de behöver men även syftet att vara en värdeökande plattform inom organisationen som kan leda till affärsutveckling för dem centralt.

twoday hjälpte Fastighetsägarna Service att ta fram en helhetslösning för att kunna hantera rådata och tillhandahålla ett modernt och digitaliserat dataflöde till alla sina kunder. Som ett led i att bli ett modernt och digitalt företag valde Fastighetsägarna Service att se över sina analysverktyg och lösning för datalager.

Bilde av tre kollegaer som sitter sammen og prater på kontoret

Kravställning & behovsanalys

I dagsläget har Fastighetsägarna Service framförallt två huvudtyper av kunder, de som har ekonomisk förvaltning och de som har fastighetsförvaltning. De har en bred kundstock och jobbar inte bara med bostadsrättsföreningar utan även med fastighetsägare där rapporter alltid ska finnas tillgängliga i kundportalen till exempelvis styrelsemedlemmar. Vissa kunder har bara behov av att själva kunna gå in i kundportalen och kolla på rapporter i exempelvis uppföljningssyfte. Andra kunder har behov av helhetsförvaltning där Fastighetsägarna Service medarbetare hanterar rapporter och göra all uppföljning åt kunderna. 

Innan samarbetet med twoday kände Fastighetsägarna Service att deras rapporter var ålderdomliga, gråa och tråkiga och då de ville arbeta med ett modernt dataflöde letade de efter en ny lösning för rapporthanteringen. De behövde ett verktyg och arbetssätt som var lättarbetat och som kunde ge kunderna och medarbetarna ett värde och tillhandahålla djupare analys än vad de hade möjlighet till då. Utmaningen var att hitta en helhetslösning som kunde ge dem lättarbetade och tilltalande rapporter som gick att skriva ut. 

Innan twoday testade de ett annat rapportverktyg vilket förvisso gjorde att rapporterna såg bättre ut men de gick inte att skriva ut genom den lösningen, vilket deras kunder är i behov av. De tittade därför på andra lösningar men som skulle bli väldigt dyra. 

Lösningen

I sitt sökande efter en ny helhetslösning jämförde Fastighetsägarna Service olika bolag inom Business Intelligence och olika lösningar. twoday var det bolag som kunde erbjuda den helhetslösning som Fastighetsägarna Service var i behov av. twodays uppfattning var att en stor del av problematiken hos Fastighetsägarna Service var att för mycket av affärslogiken hade lagts i ett front-end verktyg istället för i ett datalager, vilket gjorde att de kontinuerligt behövde uppgradera Front-end verktyget för att få ut mer funktionalitet. 

Till en början hjälpte twoday till med att ta fram on demand-rapporter, både för deras medarbetare men även för deras kunder som använder kundportalen. Rapporterna byggdes som Qlik Sense-applikationer, men eftersom de behövde vara tillgängliga i kundportalen kompletterandes de med Qlik Sense-mashups som sedan kunde bäddas in i portalen med hjälp av iFrames.

Men twoday hjälpte inte bara till att ta fram en bra lösning för rapportdelen utan även med att sätta upp ett datalager i TimeXtender. Detta möjliggör att Fastighetsägarna Service kan hämta data och information från olika källor och system och sedan använda datan i en och samma rapport. Från datalagret i TimeXtender hämtar Qlik Sense sedan den data som behövs för de olika rapporterna som visas upp i kundportalen. Trots att TimeXtender hämtar data från multipla källor behöver Qlik Sense alltså bara vända sig till en plats för att få all data som behövs. 

Utöver dessa lösningar använder Fastighetsägarna Service också nPrinting, vilket gör att man kan skriva ut rapporterna. Alla filtreringar följer med så man får de skräddarsydda rapporterna man vill ha. Man kan först sitta och arbeta i en rapport i Qlik Sense och därefter skriva ut den via nPrinting och få det urval man har valt i rapporten, vilket är precis det många av deras kunder har behov av. 

Vill du testa att bygga ett datalager med TimeXtender - helt kostnadsfritt?

 

TimrXtender Free trial

Resultatet

Hittills har Fastighetsägarna Service bytt ut ett 20-tal rapporter och några till kvarstår. Det bästa resultat de har uppnått är att de idag har betydligt snyggare och mer lättöverskådliga rapporter som går att skriva ut, vilket var en av utmaningarna de tidigare hade. Fastighetsägarna Service kan nu möta kundernas behov och vara ett företag som ligger i framkant när det kommer till digitalisering. 

Nästa steg för Fastighetsägarna Service 

Fastighetsägarna Service håller just nu på att byta affärssystem och när den processen är klar kommer man behöva koppla och länka om allt i TimeXtender från det nya affärssystemet till Qlik Sense. Det är en stor fördel för Fastighetsägarna Service att de har valt en datalagerlösning som TimeXtender vilket gör att deras systembyte inte förstör det man tidigare har har byggt upp utan man gör istället omkopplingarna i bakgrunden i TimeXtender och kan fortfarande hämta ut samma rapporter som tidigare. 

"Fastighetsägarna Service helhetslösning är enligt mig en av de häftigaste lösningarna som vi på twoday har tagit fram. Det är otroligt roligt att se hur så många komponenter kan samarbeta för att hämta, sammanställa, presentera, bädda in och skriva ut data. Vi går verkligen från ax till limpa i Fastighetsägarna Service miljö."

Hugo Jernberg, Senior BI konsult på twoday

Kontakta oss

Har du några frågor gällande twoday eller våra tjänster, är du välkommen att ta kontakt med oss! Fyll in din information i formuläret så återkopplar vi till dig så fort vi kan.