Skip to content

Ativo Finans

Bättre beslutsstöd vid analyser och kreditbeslut

Om kunden

Ativo finans är ett factoringbolag med lång erfarenhet och gedigen kunskap om företagande och finansiering. De ger mindre företag rätt förutsättningar att växa genom smarta finansieringslösningar för olika delar i företagets utveckling.

Bilde av en fire personer som sitter og jobber

twodays uppdrag

När vi kom till Ativo jobbade man helt manuellt med att klippa och klistra in data från många olika datakällor. Detta betyder onödigt mycket tid som går att bara samla all information till en gemensam källa. De behövde ett verktyg och arbetssätt som är lättarbetat och som inte satte några begränsningar för dom.

Bättre beslutsstöd vid analyser och kreditbeslut

Hur kom det sig att ni valde twoday som leverantör?

Jag har arbetat med twoday tidigare och det har fungerat väldigt bra då de har ett tydligt konsult-stöd i Sverige, samt väldigt skärpta konsulter som förstår verksamheten snabbt. Detta är ett måste för ett entreprenörsdrivet bolag som oss.


Vilka verktyg använder ni och för vilka funktioner?

Nu arbetar hela organisationen med Qlik Sense, och detta är möjligt på grund av användarvänligheten i systemet. Detta hjälper oss att bli mer datadrivna eftersom alla enkelt kan arbeta och ta del av informationen. Vi använder det som beslutsstöd vid analyser samt underlag för kreditbeslut. Qlik Sense gör så att vi inte missar viktig information som annars lätt kan hända. Vi får nya insikter om varför vissa saker beter sig på ett speciellt sätt, och det är väldigt viktigt för att upptäcka mönster och förutse förändringar.

Nprinting hjälper oss att ta fram data som månadsvis skall processas, och kan enkelt skapa och distribuera rapporter med viktig information. Detta gör att ingenting faller mellan stolarna.

Vilken skillnad har ni märkt av i ert företag efter samarbetet med twoday?

"Vi tänker mycket mer analytiskt i processer kring automatisering men även hanterar frågor konsekvent då materialet är tillgängligt och färdigt för alla på samma sätt."

Erik Finné, CCO/CIO, Ativo Finans

Kontakta oss

Har du några frågor gällande twoday eller våra tjänster, är du välkommen att ta kontakt med oss! Fyll in din information i formuläret så återkopplar vi till dig så fort vi kan.