Folkspel

Qlik Sense-lösning för optimala kampanjer

Om kunden

Folkspel är en ideell organisation med ett enda syfte - att dra in pengar till Sveriges föreningsliv. Med produkterna BingoLotto, Sverigelotten och BingoLottos Julkalender har Folkspel sedan starten 1991 genererat över 17 miljarder kronor till Sveriges föreningar inom de 72 riksorganisationer som är medlemmar.

Folkspel fick en modern Business Intelligence platftform när de migrerade från QlikView till Qlik Sense.

Barn som leker

Kravställning & behovsanalys

Folkspel hade valt att migrera från QlikView till Qlik Sense men hade behov av scriptstöd i den applikation som används för att ta fram urval till kampanjer. Detta hade tidigare lösts med VBScript i QlikView. Utmaningen låg i att scriptstödet var centralt för att kunna migrera den tänka applikationen och därmed avveckla QlikView helt. I detta projekt löstes det hela med en Qlik Sense-mashup där JavaScript utgjorde scriptstöd.

Utmaningen

För Folkspel Ideell Förening har vi på Visma bWise satt upp ett Qlik Sense-baserat urvalssystem för att utifrån CRM-data skapa urval som utgör underlag till kampanjaktiviteter av olika slag. Detta ger Folkspel möjlighet att med god precision skapa urval med hänsyn tagen till såväl kampanjtyp, målgrupp och stipulerad budget för kampanjen - samtidigt som man säkerställer att alla lagkrav (som till exempel GDPR) efterföljs. Qlik Sense-lösningen har kompletterats med en Machine Learning-algoritm för att ytterligare vässa precisionen i de urval som görs.

Resultatet

Folkspel använder applikationen till att selektera bland CRM-data. Denna data används sedan som input till olika typer av kampanjaktiviteter i olika kanaler. Målet är att nå så många som möjligt i den målgrupp man vill vända sig till - men samtidigt inte kontakta personer som av olika anledningar inte skall kontaktas. Med urvalsmöjligheterna i Qlik Sense kan man få mycket hög precision vad gäller båda aspekterna.

twoday hjälpte oss att lösa ett problem som gav oss möjligheten att avveckla en äldre teknisk lösning så att vi kan fokusera helt på en nyare BI-plattform

Johan Lindqvist, tidigare vice vd/försäljningschef på ideella Folkspel

Kontakta oss

Har du några frågor gällande twoday eller våra tjänster, är du välkommen att ta kontakt med oss! Fyll in din information i formuläret så återkopplar vi till dig så fort vi kan.