Skip to content

Sollefteå kommun

Sollefteå kommuns e-tjänster är i framkant med digital signering

Om kunden

Idag erbjuder Sollefteå kommun medborgarna moderna e-tjänster för att få kontakt med kommunen. Medborgarna kan välja att använda BankID, Freja eID och Svenska pass för att identifiera sig när de skall använda e-tjänsterna, vilket skapar trygghet för kommunen och medborgaren. 

sollefteå

Sollefteås nuläge & behov

Sollefteå kommun förbereder även för att kunna erbjuda utländska medborgare möjlighet att använda e-tjänsterna. Kommunen har därför anslutit e-tjänsterna till Sweden Connect för att nyttja EUs gemensamma infrastruktur för e-legitimationer. 

Eftersom utländska e-legitimationer saknar möjlighet till signering har man anslutit twodays fristående underskriftstjänst Ciceron DSS Services med Open ePlatform för att möjliggöra digital signering med utländska e-legitimationer. När man använder en fristående underskriftstjänst får man också underskrifter som följer eIDAS förordning artikel 26, avancerad elektronisk underskrift.

Lösning

Genom att använda Ciceron DSS Services får Sollefteå kommun en modern plattform för digital signering enligt DIGGs rekommendationer för fristående underskriftstjänster med HSM-moduler. 

Jan Al Deri, ansvarig projektledare för e-tjänsterna i Sollefteå kommun har tillsammans med Nordic Peak och twoday genomfört projektet. Eftersom Nordic Peak enkelt kunde byta signeringsmetod utan några större förändringar kunde man gå i produktion inom några dagar. 

“Genom att ansluta Sollefteå kommuns e-tjänster till Sweden Connect och använda en fristående underskriftstjänst har Sollefteå kommun tagit steg i rätt riktning inför den nya SDG-förordningen som träder i kraft i slutet av året”

Jan Al Deri, Projektledare för E-tjänster,
Sollefteå kommun

Vill du veta mer om digital signering i e-tjänster?

Fyll in din information i formuläret så återkopplar vi till dig så fort vi kan.