Skip to content

Länsstyrelserna

Digitalisering av ärendeflöden

Om kunden

Länsstyrelsen är en statlig samordnande myndighet, en servicemyndighet, en överklagandeinstans och med tillsynsansvar. Länsstyrelsen står som garant för att de av regeringen beslutade nationella målen genomförs.

twoday hjälpte Länsstyrelserna att digitalisera deras ärendeflöden med e-tjänsten Mina Meddelanden, som möjliggör för medborgare att snabbt och säkert ta emot meddelanden från myndigheter.

Kyrka från sjösikt

Bakgrund om projektet

Under hösten 2017 genomfördes en teknisk förstudie där de bland annat utredde de tekniska förutsättningarna för förmedlingstjänsten och en omvärldsbevakning av leverantörer och andra myndigheters lösningar.

Förstudien omfattade också ett IT- och informationssäkerhetsperspektiv. Under 2018 har vi haft ett genomförandeprojekt där vi beslutade att i första skedet ansluta tre ärendeflöden inom miljöområdet via vårt ärende- och dokumenthanteringssystem.

Målsättning och resultat

Länsstyrelserna behövde ett säkert sätt att digitalisera hela ärendeflöden från den inkommande e-tjänsten till expediering. Resultatet är en lösning som alla 21 länsstyrelserna är anslutna till via deras gemensamma tekniska plattform och vår gemensamma förmedlingstjänst med twodays integrationsplattform (Ciceron Integration Services).

Det sparar tid för handläggaren att kunna expediera direkt från verksamhetssystemet och med färre utskick via pappersbrev sparas också på sikt såväl transporter, miljö som kostnad för utskrift och porto.

Tips till organisationer som vill ansluta sig till Mina Meddelanden:

  • Gör en analys av vilken teknisk lösning som passar organisationen bäst
  • Bygg ett användarvänligt gränssnitt
  • Anslut sedan ett flöde till Mina Meddelanden

 

"Projektets leverans har varit efterfrågad från många medarbetare, vilket gör att det har varit ett uppskattat arbete som tagits emot väl och fått god hjälp av de som projektet på olika sätt har vänt sig till för hjälp eller information ifrån."

Ewa Larsson, Förvaltningsledare IT på Länsstyrelserna

Kontakta oss

Har du några frågor gällande twoday eller våra tjänster, är du välkommen att ta kontakt med oss! Fyll in din information i formuläret så återkopplar vi till dig så fort vi kan.