Skip to content

Skövde kommun

Digitalisering av ärendeflöden

Om kunden

Socialjouren i Skövde är värdkommun för 15 kommuner. De hanterar akuta socialtjänstärenden främst på kvällar, nätter och helger, när socialkontoren är stängda. Man jobbade i en manuell process där ärenden faxades mellan socialjouren och beslutsfattarna, vilket upplevdes som omodernt, tidskrävande och framför allt osäkert.

Fyra personer sitter på en trappa

Kravställning & behovsanalys

För Skövde kommun var det viktigt att fastställa en säker process och att få fram en digital lösning som stöttade processen. I kommunen fanns ett måldokument för digitala lösningar och e-tjänster som man följde och gjorde avstämningar emot.

Utveckling i samverkande projekt

Utvecklingsarbetet bedrevs i ett projekt som leddes av en projektledare vardera inom kommunen och hos twoday. E-tjänsten utvecklades av kommunens IT-avdelning i nära samarbete med twodays utvecklingsteam. Slutresultatet är en e-tjänst / digital portal där behöriga handläggare och beslutsfattare kan gå in och nå den information de behöver oavsett var de befinner sig.

Test och kvalitetssäkring

Mycket tid lades på att sätta sig in och förstå verksamhetens behov. Socialtjänsten hanterar ytterst känsliga ärenden så tekniken måste svara mot de rigorösa säkerhetskraven. Med 15 kommuner som användare fanns det en hel del tekniska utmaningar. Lösningen implementerades först hos två kommuner som fungerade som piloter innan de övriga kopplades in.

Digital process

Bort med faxen

Enkel åtkomst

Oavsett tid och plats

Säkerheten främst

Tack vare elektronisk inloggning

Digital lösning

Som stöttar och förenklar processen

“Med tanke på den känsliga information vi hanterar var det viktigt för oss att fastställa en process som var säker. Tillsammans med twoday kunde vi utveckla en lösning som uppfyllde våra krav.” 

Eva Häljestam, Skövde kommun

“Det blev en jättebra lösning, den blev prisbelönt på Vitalismässan. Vi vann första pris för en bra lösning som är säker och effektiv. ”


Mari Johansson, Skövde kommun

Kontakta oss

Har du några frågor gällande twoday eller våra tjänster, är du välkommen att ta kontakt med oss! Fyll in din information i formuläret så återkopplar vi till dig så fort vi kan.