Skip to content

Staffanstorp kommun

Staffanstorp kommun ger anställda en säker e-tjänstelegitimation

Om kunden

Kommunens anställda behöver en e-tjänstelegitimation med hög tillitsnivå som är enkel att använda vid åtkomst till kommunens verksamhetssystem.  Staffanstorp har därför införskaffat Freja orgID som e-tjänstelegitimation för alla deras anställda.

Freja OrganisationsID2

Krav från kommunen

 • Freja orgID ska integreras med kommunens personalsystem via användarkatalogen.
 • Freja orgID ska gå att integrera med verksamhetssystem som har stöd för E-tjänstelegitimationer.
 • Administrationen av Freja orgID skall vara enkel att hantera när verksamhetens personal anställs, förändras eller upphör.
 • E-tjänstelegitimation skall identifiera den anställde med anställningsnummer i stället för individens personnummer och endast användas vid tjänsteutövning.

Lösning

Genom att använda Freja orgID, Ciceron Legitimeringstjänst och Ciceron Integrationsplattform kan personalen på ett enkelt och säkert sätt få åtkomst till verksamhetssystemen utan att använda en privat e-legitimation.

I dag har Staffanstorps anställda möjlighet att använda e-tjänstelegitimationer för alla förvaltningar och kommunala bolag med följande egenskaper:

 • En modern e-tjänstelegitimation utan beroenden till personnummer
 • Automatisk onboarding av personal
 • Automatisk offboarding av personal när anställning upphör
 • Behörighetsstyrning via Staffanstorps befintliga användarkatalog
 • En säker identitetshandling med tillitsnivå 3.
 • Möjlighet besluta vilka attribut som skall användas för e-tjänstelegitimationen
 • Fastpris för obegränsad användning, inga transaktionskostnader
 • Framtidssäkrad enligt DIGGs krav på tjänstelegitimation
 • Kan med fördel användas för Skolverkets Digitala Nationella Prov
 • Fungerar på delade enheter/pooltelefoner

 

“Lösningen som twoday tagit fram ger all personal tillgång till sin e-tjänstelegitimation direkt vid anställning utan ny administration och säkerställer att e-tjänstelegitimationen avslutas om anställningen upphör. Detta var två viktiga krav i uppdraget till twoday och de har uppfyllts på ett bra och säkert sätt.

Vi är väldigt nöjda med enkelheten i lösningen och att kommunen kommer att kunna använda lösningen i verksamhetens system med säkrare inloggning och minskad hantering av användarnamn och lösenord.”

Stefan Johansson, IT-strateg, Staffanstorps kommun

Vill du veta mer om Freja OrganisationsID?

Fyll in din information i formuläret så återkopplar vi till dig så fort vi kan.