Skip to content

Go On revolutionerar personaltjänster med hjälp av artificiell intelligens

Kundprojekt

Go On är en finsk företagskedja som tillhandahåller personaltjänster. Då de hade behov av att effektivisera processer såsom kommunikation mellan olika intressenter, intern informationssökning och marknadsföring beslutade de sig för att implementera AI-applikationen twoday AI Agent i sina olika verksamheter.

twoday-case-go-on

Go On målsättning var att erbjuda bättre service till personal och kunder samt att effektivisera sina interna processer, med hjälp av AI Agent. Ytterligare en anledning till att implementera AI Agent var Go Ons önskan att ligga i framkant när det gäller utveckling och nya teknologier.

"Genom att ligga några steg före våra konkurrenter inom vissa områden kan vi erbjuda våra kunder ett mycket bredare utbud av lösningar. Den här sortens pionjärarbete är viktigt för oss," säger Nina Argillander, marknadschef på Go On.

Med twoday AI Agent kan Go On automatisera sina manuella processer och frigöra värdefull tid för sin personal. Dessutom möjliggör automatisering av kundtjänst både snabbare och bättre service för anställda, arbetssökande, kunder och Go Ons personal.

twoday

AI Agent hjälper snabbt till att hämta den information som behövs

Go On är mycket nöjda med implementeringen av AI Agenten och dess förmågor. Tjänsten hjälper dem att snabbt och enkelt hitta den information de behöver, vilket har förbättrat deras interna kommunikation och beslutsfattande.

Go Ons anställda, arbetssökande och klientföretag har en hög efterfrågan kring information om olika ämnen. Istället för att personalen spenderar sin tid i telefon och svarar på frågor från olika håll, vill de använda AI Agenten för att rikta frågor till WhatsApp. Detta frigör mer tid för personalen, samtidigt som de kan erbjuda bättre service, eftersom svaren på frågorna hanteras omedelbart av AI Agenten, istället för att kunderna ska behöva vänta på svar från kundtjänst.

AI Agenten kommer också att revolutionera intern informationshämtning och rutinmässiga uppgifter, till exempel inom löneadministration, genom att träna AI Agenten på innehållet från de olika interna databaserna. På så sätt slösas ingen tid på att söka efter information, utan informationen kan hittas snabbt och garanteras vara korrekt och aktuell.

AI Agenten kommer också att användas som ett verktyg för marknadsföring, HR och forskning, till exempel för att skriva jobbansökningar eller, inom forskningsverksamheten, för att analysera resultat och sammanställa forskningsdata till rapporter. Inom marknadsföring förväntas AI Agenten stödja innehållsskapande och hjälpa personalen med kreativa lösningar.

Go On testar nu AI Agenten och har redan funnit att den kan svara på kundfrågor snabbt och korrekt. Detta kommer att minska arbetsbördan för personalen som arbetar direkt med kunder och göra det lättare att stödja interna operationer. Go On ser fram emot att kunna använda AI Agenten för olika ändamål och att enkelt kunna integrera tjänsten i deras befintliga system.

 

Ett starkt samarbete för den bästa möjliga AI-lösningen

Go On valde twoday som lösningssleverantör eftersom de AI-lösningar vi erbjuder presenteras på ett tydligt sätt.

"Det imponerade på mig att även när vi pratar om AI, så pratar vi på ett enkelt språk som är lätt att förstå. Det gör det enklare att ställa frågor och diskutera lösningen, och också att komma med egna förslag," säger Joni Lius, utvecklingsdirektör på Go On.

"Vi har kommit överens om att samarbeta med twoday och förbättra denna lösning tillsammans. 
På twoday tänker de kontinuerligt på vad vi behöver och vad vi tycker om saker, utan att bara erbjuda en färdig lösning med en ta-det-eller-lämna-det-mentalitet," fortsätter Lius.

Projektet har fortskridit i en förvånansvärt snabb takt och resultat förväntas redan i höst, när AI Agenten kommer att vara tillgänglig för alla anställda hos Go On.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?