Skip to content

Aleris

Viktig informationsplattform vid övertagandet av Proliva

Om kunden

Aleris är ett av Skandinaviens ledande privata vårdföretag. Under 2020 förvärvades Praktikertjänstägda bolaget Proliva. Proliva bestod av 12 dotterbolag med ca 2500 anställda.

Proliva omfattar idag BB Stockholm, CityAkuten, Närsjukhusen i Västra Götaland, Närsjukvården Österlen, Proliva Operationscentrum, fd Praktikertjänst N.Ä.R.A., fd Praktikertjänst Psykiatri, fd Praktikertjänst Ryggkirurgi Strängnäs, Rehab Station Stockholm, Sollentuna specialistklinik, Stockholm Heart Center samt Ultragyn.

 

Leende läkare i sjukhuskläder

Bakgrund om projektet

I samband med sammanslagningen fanns ett stort behov av en tydlig informationsplattform för enkel intern kommunikation till alla Prolivaanställda. twoday återanvände Prolivas tidigare intranätportal, baserat på Episerver 11 och anpassade det efter Aleris behov och önskemål. Återanvändningen skedde både genom kopiering av kod samt migrering av innehåll från Prolivas intranät till den nya lösningen hos Aleris.

Kravställning & behovsanalys

Projektets viktigaste krav var att det skulle finnas en fungerande plattform tillgänglig för alla Prolivaanställda under den viktiga övertagandeprocessen. Den befintliga lösningen utvärderades initialt och beslut fattades kring vilka funktioner i lösningen som skulle raderas, läggas till eller byggas om.

Systemutveckling

Projektets korta tidplan gjorde att projektets utvecklings- och testfas genomfördes under två månader, med veckovisa avstämningsmöten.

Följande delar ingick i projektet:

  • Inloggning via ny LDAP-tjänst och inläsning av användarinformation från nytt AD
  • Radering av funktioner som ersätts av andra tjänster (t.ex. rekryteringsfunktioner och funktionalitet för att hitta mottagningar)
  • Innehållssidor, bilder och dokument migrerades med Episervers export- och importfunktion.
  • Implementation av Aleris grafiska profil
  • Anpassning av funktioner (t.ex. möjlighet till FridayFeature-sida på alla dotterbolagssidor)
  • Installation i nya miljöer

Resultat

Resultatet blev ett helt nytt intranät, med alla dotterbolags innehåll, migrerat till en helt ny miljö. Eftersom redaktörerna redan kan denna lösning, var det enkelt för dem att fortsätta förse alla anställda med tjänster och aktuell information redan under onboardingen till Aleris.

”Det är kul att genomföra ett sånt här projekt när man har en bra och enkel projektstruktur och smidigt samarbete med projektledaren, som i vårt fall var Lisa Wikman.”

Christina Waller Sterner, Marknad och kommunikationschef på Aleris sjukvård AB och beställare av projektet.

Kontakta oss

Har du några frågor gällande twoday eller våra tjänster, är du välkommen att ta kontakt med oss! Fyll in din information i formuläret så återkopplar vi till dig så fort vi kan.