Skip to content

Praktikertjänst

Snabb och responsiv intranätsportal byggd på ny teknik

Om kunden

Praktikertjänst är Sveriges största koncern inom privat tandvård och hälso- och sjukvård. De 1.800 aktieägarna är verksamhetsansvariga på mottagningar över hela landet. Man hade ett instabilt intranät som inte motsvarade behovet av ett modernt kommunikationsstöd. 

twoday har utvecklat en intranätsportal som idag innehåller koncernens intranät samt intranät för 20 dotterbolag.

Leende läkare pratar med patient

Kravställning & behovsanalys

Praktikertjänst behövde en ny intern plattform som stöd i sin digitaliseringsresa och med fokus på tillgänglighet, intern kommunikation, inspiration och intern merförsäljning. 

Projektet delades upp i två steg. Först gjordes en snabb beta-lösning ifall ett allvarligt fel skulle inträffa i den befintliga, instabila lösningen. I steg två byggdes det kompletta intranätet

Interaktionsdesign och systemutveckling

Praktikertjänst gav twoday ett helhetsåtagande för projektet som inkluderade koncept och design samt utveckling av den tekniska lösningen. Lösningen har utvecklats i sprintform, där Praktikertjänst aktivt deltagit, prioriterat och verifierat.

Fem exempel på funktioner i lösningen:

  • Central nyhetsfunktion med möjlighet att kategorisera nyheterna per mottagare 
  • Funktion för att skapa/redigera lediga tjänster som även publicerar annonser till Platsbanken
  • Funktion för att administrera CV:n
  • Intranätet importerar användardata från personalsystemet och AD och slår ihop detta med medarbetarnas egna information till intranätets personalsök
  • Externwebben och intranätlösningen utbyter information för att undvika dubbelpublicering och kvalitetssäkra innehållet

9000+

användare i portalen

Sömlösa integrationer

mot personalsystem och AO

21 intranät

i en portal

Fantastisk förvaltning

En snabb, responsiv intranätlösning baserad på ny teknik är lanserad. Förutom intranätet ansvarar twoday även för förvaltning, nyutveckling och vidareutveckling av Praktikertjänsts 15 externwebblösningar baserade på Optimizely CMS. Nu pågår arbete och planering för att fortsätta tillsammans med Praktikertjänst på deras digitala resa.

“Vi letade efter en partner som kunde förstå våra behov och omsätta dem i ett välfungerande intranät, både vad avser det som möter ögat, dvs design och struktur, och det som håller webben i gång över tid, dvs utveckling och förvaltning. Samarbetet med twoday har gått mycket bra, de har drivit projektet effektivt och målinriktat. Sagt har blivit gjort.”

Stefan Hladisch, chef internkommunikation, Praktikertjänst

Kontakta oss

Har du några frågor gällande twoday eller våra tjänster, är du välkommen att ta kontakt med oss! Fyll in din information i formuläret så återkopplar vi till dig så fort vi kan.