Region Uppsala

Komplext intranät med tight tidsplan

Om kunden

Region Uppsala hade påbörjat utvecklingen av ett nytt intranät som täckte in verksamheter och medarbetare i hela regionen. Intranätet skulle bidra till ett modernare arbetssätt genom att underlätta kommunikation och samarbete. Projektet hade dock pausats, och när twoday kom in i bilden skulle ett omtag göras - och det snabbt.

Flygbild över Uppsala

Kravställning & behovsanalys

Grundläggande kravställning och behovsanalys var redan gjord. Tack vare ett tätt samarbete med regionens projektledning genom hela projektet kunde twoday hjälpa till att fånga upp krav och behov, föreslå beslutspunkter och driva på för att få fram nödvändiga beslut i tid.

Strukturerad process för utveckling

Att hålla fast vid en välstrukturerad process för utvecklingsarbetet var en förutsättning för att lyckas med detta komplexa projekt trots den tajta tidsplanen. För att få en lösning som är förvaltningsbar över tid gjorde twoday en revidering av systemutveckling och arkitektur. Stor vikt lades vid dokumentation och test.

Intranätet skulle täcka in Akademiska sjukhusets alla kliniker samt verksamheterna ute i regionen. Personalisering av innehållet blev en nyckel. Baserat på ens organisatoriska tillhörighet får varje användare en startsida som anpassar sig efter vilken arbetsplats man har och vilken information man därför behöver.

Fantastisk förvaltning

I och med lanseringen i av intranätet övergick projektet till förvaltning. Regionens avsikt är att löpande vidareutveckla intranätet i definierade temaperioder, t ex säkerhet, prestanda och tillgänglighet.

Personaliserat innehåll

för att matcha varje besökares unika behov

13 000+

användare i portalen

Strukturerat arbetssätt

för att hinna med tight tidsplan

Kontakta oss

Har du några frågor gällande twoday eller våra tjänster, är du välkommen att ta kontakt med oss! Fyll in din information i formuläret så återkopplar vi till dig så fort vi kan.