Skip to content

Sensum

Digital arbetsplats baserad på Microsoft 365 

Om kunden

Sensum AB är ett konsultföretag inom bygg- och anläggningssektorn. Företagets huvudinriktning är projekt- och byggledningstjänster inom främst infrastruktur- och samhällsbyggnadssektorn. Företaget bedriver stora och komplexa projekt med mycket dokumentation och utbyte av information både internt, och i samarbeten med externa parter. 

Sensum kontaktade twoday för att få hjälp med att implementera ett nytt företagsgemensamt intranät vilket resulterade i den digitala arbetsplatsen Fyrtornet, baserad på twodays lösning för digital arbetsplats i Microsoft 365. 

iStock-483808004-(1)

Kartläggning och kravställande

Vid en kartläggning av Sensums infrastruktur identifierades en mängd olika system där information, bilder och dokument var spridda på flertalet platser. Delning av dokumentation med externa samarbetspartners skedde med hjälp av exempelvis Dropbox och e-post. Eftersom mängden dokumentation som hanteras i Sensums stora och komplexa projekt är så stor, är det viktigt att det hanteras via en kontrollerad och säker miljö, och där kommer Microsoft 365 in i bilden.

Med utgångspunkt i detta kartlade och kravställde twoday och Sensum följande innehåll i projektet:

  • Förbättra Sensums interna informations- och kommunikationsflöde inom företaget
  • Modernisera och utveckla sättet att arbeta och kommunicera
  • Digitalisera och utveckla delar av kvalitetsledningssystemet​. Projektet inkluderade att identifiera, förbättra och knyta samman alla Sensums stödprocesser/stöddokument och mallar i ett gemensamt flöde.
  • Sist men inte minst viktigt - att stärka och förbättra säkerheten inom företagets IT-system

Målsättning & Resultat

twodays målsättning var att förenkla för de anställda på Sensum. De ska inte behöva tänka på var dokument, bilder och konversationer finns. Vi ville underlätta hanteringen av säkerheten så att de kan dela information utanför företaget på ett säkert sätt. 

twodays lösning för digital arbetsplats i Microsoft 365 anpassades därefter enligt Sensums behov. Lösningen bygger på SharePoint Online och flertalet av de applikationer som plattformen erbjuder nyttjas. Med den nya lösningen hålls alla delar bättre ihop och vi säkrar kontrollen över informationsspridningen. Personalen har nu åtkomst till alla applikationer genom en enkel och säker inloggning. Sensum har nu genom den digitala plattformen en säker och stabil grund att bygga vidare på i sin digitaliseringsprocess.

Microsoft Teams

Samarbetsytorna i den nya lösningen är en kombination av SharePoint för lagring av interna dokument, och Microsoft Teams för samarbete med externa entreprenörer. Styrkan med Teams är att de anställda hos Sensum kan arbeta sömlöst mellan sina interna dokument, och det man vill dela externt. Detta utan att behöva lämna Teams.

Under projektets gång användes Microsoft Teams och dess funktionalitet i projektgruppen. På så sätt fick kunden känna på produkten på ett tidigt stadium, vilket underlättar vid driftsättningen till övriga medarbetare inom företaget. Funktioner som videomöten, projektplanering, chat och delning av filer nyttjades. 

Förvaltning

Efter avslutat projekt fick twoday förtroendet att ansvara för förvaltningen av Sensums nya digitala arbetsplats Fyrtornet. 

“Vi kontaktade twoday i samband med stöd och hjälp kring en implementering av ett företagsgemensamt intranät. Vi har nu med twodays hjälp landat i en lösning vi är mycket nöjda med. Nu är det upp till oss att fylla på med rätt indata, för att på så sätt få ut så mycket som möjligt ur det verktyg som twoday levererat i våra händer.”

Håkan Larsson, VD Sensum AB

Kontakta oss

Har du några frågor gällande twoday eller våra tjänster, är du välkommen att ta kontakt med oss! Fyll in din information i formuläret så återkopplar vi till dig så fort vi kan.