Skip to content
twoday

Leverans av högkvalitativ data för Tomra

När miljontals datapunkter omvandlas till insiktsfulla visualiseringar ger det en kvalitetssäkrad grund för affärsbeslut.

Behovet

TOMRA är en stor internationell aktör som bland annat producerar pantsystem för dryckesförpackningar. Varje flaska som deponeras i en varuautomat någonstans i världen lämnar efter sig mycket data, och om den används på rätt sätt innehåller denna enorma mängd data mycket användbar information. TOMRA saknade ett bra visualiseringsverktyg som kunde läsa och bearbeta data från både nya och äldre versioner av IFS utöver andra äldre datakällor de hade.

Allt eftersom implementeringen av IFS fortskred såg man också att det fanns ett behov av ett integrationsverktyg som kunde synkronisera IFS med andra interna lösningar. Vidare fanns ett behov av att stödja affärsprocesser över IFS och externa lösningar hos partners och underleverantörer.

Slutligen behövde TOMRA förbättra sin förmåga att utnyttja all insamlad data från insättningsautomaterna (40-50GB per dag av sensor- och insättningsdata) på ett sätt där det var lättare att få insikt, underlag för beslut och möjlighet till djupare analys.

Bilde av en mann som snakker med en blond dame utendørs

Lösningen

twoday bistår TOMRA i flera olika projekt både med rådgivning, lösningsimplementering och användarutbildning. Det här är tre av projekten där twoday hjälper TOMRA:

1. Visualisering i Qlik Sense

I IFS samlas och produceras data från många olika affärsprocesser som produktion, lager, inköp och ekonomi. Utmaningen var att få en bra överblick med affärsperspektiv, med flexibilitet och med låg användartröskel.

TOMRA började använda QlikView för att testa och såg snabbt vilka möjligheter Qlik kunde erbjuda. Men användartröskeln var lite för hög i QlikView, så det var först när Qlik Sense introducerades som många användargrupper i TOMRA verkligen kunde dra nytta av lösningarna.

När du även kunde använda Qlik Sense som ett verktyg för djupare analys, nära integrerat med Vertica-databasen (se nedan), täckte de i stort sett alla visualiseringsbehov i TOMRA med ett verktyg och med en uppsättning färdigheter.

TOMRA uppskattade den användarvänlighet, flexibilitet och prestanda som Qlik gav, och de ville ytterligare utnyttja dessa egenskaper för flera affärsändamål.

Exempel på områden där Qlik används är kundrapporter om redovisningsanalys, försäljningsanalys, tjänsteanalys, inköp, supply chain och avveckling mellan affärsenheter i TOMRA.

 

2. Dataintegrationer med Talend

twoday bistår TOMRA med rådgivning och leverans av kapacitet inom området dataintegration. Målet med integrationerna är att ta bort manuella processer och dubbelregistrering av data, samt leverera kvalitetsdata i hela organisationen. Talend valdes för detta ändamål.

Talend används även för ETL (Extract, Transform and Load) för att flytta stora mängder data från TOMRAs telemetrisystem med data från pantautomaterna till den kolumnbaserade analytiska databasen Vertica (se nedan).

Med Talend har TOMRA ökat datakvaliteten, minskat manuellt arbete, sparat resurser och fått mycket bättre tillgång till sina data över system och affärsprocesser.

 

3. Lagring och en snabb databas Vertica

Under våren 2019 startade TOMRA ett projekt för att definiera en uppsättning globala nyckeltal. twoday genomförde ett "proof of concept" på en arkitektur som TOMRA kunde använda för att skapa bra och kvalitetssäkrad insikt i sina data från pantautomaterna. Utifrån denna prototyp bestämdes det att vägen framåt var att använda Vertica som databas och 'motor' för analytiska funktioner, Talend för att flytta de stora datamängderna och Qlik som visualiseringsverktyg.

 

Utbildning av anställda

twoday har gett utbildning för både vanliga användare och superanvändare i TOMRA, och utbildningen har skett både i Norge och andra europeiska länder. Detta har varit viktigt för att TOMRA ska kunna genomföra vidareutveckling av systemen utan att vara beroende av externa konsulter.

“Jag tycker att twoday är väldigt tillmötesgående. De frågar och utmanar oss utifrån erfarenhet för att skapa goda resultat. De utmanar oss också att tänka globalt, är flexibla och duktiga på att hantera många uppgifter samtidigt.”


Øyvind Larsen, VP Information Systems på TOMRA

Resultatet

Alla dessa projekt/leveranser ser till att TOMRA har en hög kvalitet och bra databas för att kunna fatta affärskritiska beslut utifrån verklig data. Data har också samlats in från flera källor så att många avdelningar får en mer korrekt och snabbare överblick över verksamheten.

Både Vertica och Qlik erbjuder möjligheter att arbeta med AI och maskininlärning. Detta gör det möjligt för TOMRA att använda R och Python för förutsägelse och djupare analys. Detta representerar en stor potential som kommer att utforskas ytterligare.

Kontakta oss

twoday är nordens ledande kompetenscenter inom business intelligence, avancerad analys, data management, dataintegrationer, strategisk planering och verksamhetsstyrning.

Behöver du rådgivning, kontakta oss genom att fylla i formuläret så hittar vi en tid som passar dig!

Jens Noring

Head of Sales
jens.noring@twoday.com
Mobil 070-2566150