Skip to content

Optimar Commander - en game changer för fiskeindustrin

Kundprojekt

twoday hjälpte Optimar att utveckla en digital driftsplattform för fiskeindustrin. Lösningen hjälper kunderna att optimera sina verksamheter och används nu över hela världen.

Utmaningen

Optimar är en av världens ledande leverantörer av automatiserad fiskehanteringsutrustning, med över 400 anställda i Norge, Spanien, USA och Rumänien. Företaget ägs av den tyska Haniel Group och har sitt huvudkontor i Valderøy, strax utanför Ålesund. Förutom produktion och vidareutveckling av utrustning och maskiner investerar Optimar nu kraftigt i teknologiska lösningar för fiskeindustrin, som är en snabbt växande global marknad.

Optimar ville hjälpa sina kunder att optimera sina verksamheter och inledde därför ett samarbete med twoday för att utveckla den digitala driftsplattformen Optimar Commander.

A5EBFC0BBB654FF0A1BE1B36743E609B

Lösningen

Med hjälp av Optimar Commander kan användare samla in, övervaka och analysera data från sensorer som är kopplade till produktionsutrustning i fabriker och ombord på fartyg. Informationen visualiseras i form av en personligt anpassad instrumentpanel, som kan visas på displayskärmar, datorer och i en mobilapp, och realtidsövervakning och varningar kan ställas in vid behov.

Optimar Commander är helt byggd i Microsoft Azure. I Azure används flera tjänster för att analysera och bearbeta data innan de lagras i en lämplig databas, vilket gör det möjligt att leverera dem till användaren så snabbt som möjligt. När kunderna använder Commander har de en komplett översikt över sina båtar/fabriker och den tillgängliga utrustningen och kan enkelt se en övergripande vy per fabrik eller gå ned till komponentnivå för en mer detaljerad bild av både realtidsdata och historiska värden. En central del av lösningen är Azure IoT Hub, som hanterar och tar emot data som skickas från fabrikerna innan data riktas till olika destinationer - antingen i form av sensordata i en databas eller till exempel varningar till användare.

Webbapplikationen som användarna använder är byggd i React, vilket kommunicerar med en .NET Core Web API. Denna API kommunicerar vidare med molntjänster i Azure för att hämta och bearbeta data innan användaren får presenterad information. Azure utvecklas kontinuerligt och nya tjänster görs tillgängliga regelbundet, liksom uppdateringar av befintliga produkter och tjänster. Det är därför viktigt att noggrant bedöma de specifika behoven för att använda tjänster som adresserar dessa behov och säkerställa att lösningen kan skalas för framtida krav. twoday levererar för närvarande ett brett utbud av tjänster i Azure och har omfattande erfarenhet av arkitektur och lösningssval.

Värdet

Optimar Commander används nu av producenter över hela världen.

Lösningen gör KPI-information lättillgänglig för användare, förenklar dynamisk rapportering och dokumenterar kvaliteten på produktionsprocesserna. Plattformen kan även användas för att planera förutsägande underhåll, varna för avvikelser relaterade till produktionsutrustning och övervaka parametrar som syrenivåer, fiskräkning och temperatur i fiskodlingar.

All datainsamling i fabrikerna görs av Optimar och är i sig inte omedelbart användbar för kunden. Vår uppgift har varit att skapa en skräddarsydd webbapplikation som presenterar denna data på ett sätt som skapar värde för kunden, samtidigt som den fungerar som ett kommunikationsverktyg mellan kunden och Optimar.

B1C6844018BA465DBEBDA860D62DDB05

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?